Belga

Meer dan 800 extra plaatsen in Belgische gevangenissen, gevangenissen van Sint-Gillis en Dendermonde blijven langer open 

De komende twee jaar komen er meer dan 800 extra plaatsen bij in de Belgische gevangenissen, transitiehuizen en detentiehuizen. Minstens 300 extra plaatsen daarvan worden gecreërd door de gevangenissen van Dendermonde en Sint-Gillis langer dan voorzien open te houden.

In 2022 en 2023 zullen meer dan 800 extra plaatsen gecreëerd worden in de Belgische gevangenissen, transitiehuizen en detentiehuizen, waarvan minstens 300 in de gevangenissen van Sint-Gillis en Dendermonde. De plekken komen bovenop de 720 plaatsen die voorzien zijn in detentiehuizen, instellingen waar mensen met korte straffen (maximum 3 jaar) en een laag veiligheidsrisico hun straf uitzitten. 

Daarnaast meldt de minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) dat de capaciteit van de Belgische gevangenissen de komende twee jaar structureel worden uitgebreid. De gevangenissen van Haren-Brussel (goed voor 1.190 plaatsen) en Dendermonde (444 plaatsen) openen binnenkort. Die gevangenissen zijn voorzien als vervangers van de bestaande gevangenissen van Sint-Gillis, Vorst, Berkendael en Dendermonde. Maar om op korte termijn extra capaciteit te voorzien, besliste minister Van Quickenborne in overleg met staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Mathieu Michel (MR) om de gevangenis van Sint-Gillis nog drie jaar en de oude gevangenis van Dendermonde nog vijf jaar gedeeltelijk te blijven benutten. Zo zullen respectievelijk 200 en 100 plaatsen behouden worden. Er komen ook 70 extra plaatsen in transitiehuizen. In totaal worden dit jaar 452 plaatsen gecreëerd. 

De druk op de gevangenissen is nog toegenomen door het SKY-ECC dossier waarbij meer dan 500 personen gearresteerd zijn en 240 verdachten in voorhechtenis zitten

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld)

De gevangenis van Ieper, die dit jaar nog zal sluiten voor renovatie en uitbreiding, zal bij de heropening in 2023 dan weer 56 extra plaatsen tellen. In 2025 wordt de gevangenis van Antwerpen vervangen worden door een nieuwe. In 2026 openen de gevangenissen van Vresse (goed voor 280 plaatsen) en Leopoldsburg (312 plaatsen).

"De overbevolking in onze gevangenissen is een oud zeer. De druk op de gevangenissen nam bovendien recent nog meer toe door onder meer het SKY-ECC dossier waarbij meer dan 500 personen gearresteerd zijn en 240 verdachten extra in voorhechtenis zitten", stelt Van Quickenborne. Bovendien brengen de coronacrisis en de bijhorende quarantainemaatregelen moeilijke werkomstandigheden voor het gevangenispersoneel met zich mee. In de Nederlandstalige gevangenissen van ons land werd in januari nog gestaakt. In principe is er in de 35 penitentiaire instellingen in ons land maar plaats voor ruim 9.500 gedetineerden, maar op dit moment tellen ze er 10.700.

Meer cipiers

Volgens N-VA gaat Van Quickenborne met zijn beslissing in op het pleidooi van de oppositiepartij om enkele oude gevangenissen wat langer open te houden en zo een antwoord te bieden op de overbevolking. Maar, zegt Kamerlid Sophie De Wit, "wat echter nog ontbreekt, zijn de bijbehorende cipiers. Want de aanwerving daarvan blijft uit. Zonder extra personeel blijft dit plan een dode mus." Volgens haar collega Tomas Roggeman, die ook schepen is in Dendermonde, betekenen de honderd plaatsen voor vijf jaar nog steeds geen houvast voor de oude gevangenis in zijn stad. "Het gevangeniscomplex zal eind dit jaar grotendeels leeg komen te staan. Er is nood aan een duidelijke planning. Om dit te blijven gebruiken als gevangenis, moet de Regie Der Gebouwen budget voorzien voor renovatie."

Meest gelezen