Hoe kwetsbare Carlo bekende onder druk van de politie: "Pano" geeft unieke inkijk in moordonderzoek van 10 jaar geleden 

Tijdens een moordonderzoek in 2011 is zware druk gezet op de kwetsbare moordverdachte Carlo V. Dat blijkt uit beelden van politieverhoren die "Pano" in handen kreeg. Carlo werd verhoord voor een moord uit 2009. De jongen met een verstandelijke beperking bekende, maar werd uiteindelijk vrijgesproken. Een van de speurders moet nu zélf voor de rechtbank verschijnen voor mogelijke fouten tijdens het onderzoek.

"In een natuurgebied in Temse vond vrijdagochtend een wandelaar met zijn hond het lijk van een man van middelbare leeftijd. Het lichaam was al in verregaande staat van ontbinding. Uit de eerste vaststellingen is gebleken dat de man al geruime tijd geleden werd vermoord. Hij werd gewurgd met een koord, dat nog om zijn hals hing."

Deze alinea staat op 26 juni 2009 in de krant. Een paar dagen eerder is Ihsan, een man van 41 jaar met Turkse roots, verdwenen na een bezoek aan een theehuis. Wat de wandelaar aantreft in de berm van het natuurgebied is gruwelijk: het hoofd van Ihsan is verbrand, zijn geslachtsdelen zijn ontbloot en tussen zijn benen staan ostentatief twee schoenen neergeplant. De vondst is het startschot van een moordonderzoek dat meer dan 10 jaar zal duren. 

De schoenen van Ihsan

Nachtelijke verhoren

De speurders moeten aan de slag zonder een moordwapen, zonder bruikbaar DNA en zonder getuigen. Twee jaar lang zoeken ze vooral in het Turkse milieu. Er wordt onder andere aan een eremoord gedacht: de schoenen zouden een symbool kunnen zijn dat Ihsan een buitenechtelijke relatie had. Maar het onderzoek schiet niet op, tot in het najaar van 2011. Dan komt plots een jongen van 21 met een verstandelijke beperking in het vizier van de politie. Op 20 oktober 2011 wordt Carlo V. opgepakt op verdenking van moord. 

BEKIJK - Die avond wordt Carlo voor het eerst verhoord, van 20 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. Meteen is duidelijk dat Carlo de vragen niet altijd begrijpt:

Videospeler inladen...

De aanleiding om Carlo op te pakken is een uitspraak van zijn vader. Die was naar de politie gestapt om aanhoudende, zware pesterijen tegen Carlo aan te kaarten. Als jongeman met een mentale leeftijd van ongeveer 10 jaar (een IQ van 66) was Carlo wel vaker de speelbal van jongeren in de buurt. "Wanneer gaan jullie er iets aan doen? Moet hij dan eindigen zoals die Turkse man?", had de vader in een emotionele bui gezegd tegen de politie. Een verdachte uitspraak, oordeelde de politie, en zo komt Carlo via zijn vader terecht in het dossier van Ihsan.  

BEKIJK - "Wil je nog iets maken van je leven? Denk dan maar goed na", klinkt het al tijdens het eerste nachtelijke verhoor van Carlo. De speurder is af en toe meelevend, maar verheft ook vaak zijn stem:

Videospeler inladen...

In de nachtelijke uren van zijn eerste verhoor doet Carlo een aantal bekentenissen. Zo zegt Carlo dat hij een telefoon gebruikte die de politie bij hem thuis vond. Die telefoon zou gelinkt zijn aan de plaats van de moord en de plaats waar het lijk werd gedumpt, al trekken de advocaten van Carlo dat in twijfel. Er staan namelijk maar twee zendmasten in de omgeving van Temse, waardoor Carlo's woonplaats sowieso onder een van die zendmasten viel, zeggen zij. 

Hoe verhoor je een kwetsbare verdachte? 

"Verhoren is sowieso een vak apart", zegt Peter van Koppen. Hij is emeritus rechtspsycholoog aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en bekeek alle beelden van de verhoren. "Als een kwetsbare verdachte voor je zit, heb je kennis nodig over de problemen van die kwetsbare verdachten om hen goed te kunnen verhoren", klinkt het. "Carlo had nooit op deze manier verhoord mogen worden", zegt van Koppen. "Hij had nooit zo lang verhoord mogen worden, en nooit op dit tijdstip. Als je op deze manier verhoort, weet je niet meer of het verhaal dat eruit komt nog iets met de waarheid te maken heeft."

Daar is Lore Mergaerts het mee eens. Mergaerts is postdoctoraal onderzoeker aan de KU Leuven en werkt rond kwetsbare personen in een strafonderzoek. "Carlo lijkt hier het typevoorbeeld van een kwetsbare verdachte: iemand die zijn rechten tijdens verhoren niet correct kan uitoefenen", zegt ze. "Kwetsbare personen kunnen heel vatbaar zijn voor druk die op hen wordt gelegd. Als je zo'n verdachte bijvoorbeeld suggestieve vragen voorlegt, is het niet eens zo moeilijk om een bekentenis los te krijgen", klinkt het. "Veel ligt ook aan het taalgebruik, dat eenvoudiger moet, maar ook pauzes en genoeg slaap zijn echt cruciaal."

Carlo had nooit op deze manier verhoord mogen worden

Peter Van Koppen, rechtspsycholoog VUAmsterdam

Zonder advocaat

Er volgen nog zes verhoren in het najaar van 2011. Ondertussen verblijft Carlo in de gevangenis. Vaak lopen de verhoren uit tot de vroege uren. Carlo’s advocaten zijn nooit aanwezig. Zij stellen zich daar ernstige vragen bij. Tijdens een eerste gesprek in de gevangenis vertelt Carlo al aan zijn advocaat dat hij vooral “de juiste antwoorden” probeert te geven, en vertelt “wat er van hem wordt verwacht”, zegt advocaat Jan Beldé. Bovendien blijft Carlo aan zijn advocaten herhalen dat hij niet bij de feiten aanwezig was. 

BEKIJK - De advocaten van Carlo willen daarom bij de verhoren aanwezig zijn, en geven hem brief mee om dat te vragen. Maar die brief wordt door de speurder in het belachelijke getrokken:

Videospeler inladen...

Moeten advocaten niet standaard aanwezig zijn bij verhoren? 

Carlo werd opgepakt en verhoord in oktober 2011. Al in 2008 besliste het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat er een advocaat aanwezig kan zijn bij verhoren. Dat is het bekende “Salduz-arrest” van het Hof. “Dat moet een waarborg bieden voor een eerlijk proces en een garantie bieden tegen afgedwongen of zelfs valse bekentenissen”, zegt Pieter Tersago, die onderzoek deed naar valse verklaringen aan de Universiteit Antwerpen. Maar de wet wordt pas toegepast in België vanaf 2012, na de verhoren van Carlo. In 2022 zou er dus een advocaat naast Carlo gezeten hebben.   

Gesprekken in de gang

Bij een van de nachtelijke verhoren hebben Carlo en de speurder een gesprek op de gang naast het verhoorlokaal. Dat mag, legt onderzoeker Tersago uit: “Elk gesprek tussen een verdachte en een verhoorder over de feiten ís een verhoor, ongeacht of dat nu in een verhoorkamer gebeurt of niet.” Maar dat gesprek moet wel altijd meegenomen worden in het verslag van het verhoor achteraf. En dat gebeurde deze keer niet.

BEKIJK - Het gesprek tussen Carlo en de speurder op de gang werd vastgelegd door de camera in de verhoorzaal. Het gaat er hard aan toe. “Er is niemand die u gaat geloven, Carlo. Niemand!”, zegt de speurder aan Carlo:

Videospeler inladen...

Tijdens het verhoor bekent Carlo zijn betrokkenheid bij de moord op Ihsan. Aan het einde van het gesprek, om 1u20 ‘s nachts, vraagt de speurder uiteindelijk aan Carlo of hij de waarheid en de volledige waarheid heeft verteld. “Ik wou jullie gewoon helpen”, zegt Carlo daarop. “Dat er op dat ogenblik geen alarmbellen afgaan bij de speurder en hij zichzelf niet in vraag stelt, is angstwekkend om te zien in deze zaak”, vindt Christian Clément, een van de advocaten van Carlo, “maar het is toch gebeurd.” 

Ik wou jullie gewoon helpen

Carlo tegen een speurder

Unieke daderkennis

Hoeveel geloof moet er nu worden gehecht aan de bekentenissen van Carlo? Is het vooral de tunnelvisie van de speurders waardoor ze zo lang aan de piste-Carlo vasthielden? Is dit een soort Belgische "Making a Murderer"? Of is er toch meer aan de hand? Wat bijvoorbeeld met de details die Carlo geeft over de moord en over de manier waarop het lijk werd gedumpt? 

BEKIJK - Tijdens een reconstructie geeft Carlo opvallend veel details over de moord, hoe het lijk in plastic werd gerold en later in een vriezer werd gestoken:

Videospeler inladen...

Hoe kunnen we die details verklaren? Volgens de speurders geeft Carlo informatie die hij alleen maar kan geven omdat hij erbij was, zogenoemde “unieke daderkennis”. “Maar Carlo gaf ook veel details die niét klopten”, zegt Carlo’s advocaat De Backer. “Bijvoorbeeld dat het geslachtsdeel van het slachtoffer werd afgesneden en in zijn mond was gestoken. Dat is niet gebeurd, maar Carlo vertelt het tóch”, zegt De Backer. “Carlo vertelt dus gewoon wat hij gehoord heeft en niet zijn eigen verhaal.” 

In de rechtszaal

Tien jaar later, in oktober 2020, spreekt de rechtbank van Dendermonde zich uit over de zaak. Vier verdachten staan terecht, waaronder Carlo. Ook de rechtbank kijkt kritisch naar de verhoren van Carlo en trekt een paar opvallende conclusies. “Alle deskundigen in dit dossier zijn het erover eens dat Carlo een kwetsbaar persoon is”, zegt de rechtbank in haar vonnis. “Het taalgebruik van de verhoren is voor hem onbegrijpelijk en het niveau van argumenteren en redeneren ligt veel te hoog.” Bovendien duurden “verschillende nachtelijke verhoren (...) ongebruikelijk en buitengewoon lang”, schrijft de rechtbank. 

De beklaagde is makkelijk te manipuleren en te misbruiken door personen uit een crimineel milieu, maar ook door de politiediensten

Vonnis rechtbank Dendermonde

De rechtbank is daarom niet mals voor de speurders in het onderzoek. “De beklaagde is makkelijk te manipuleren en te misbruiken door personen uit een crimineel milieu, maar ook door de politiediensten”, klinkt het. “Uit al deze elementen blijkt dat de verbalisanten (de speurders, red.) een ongeoorloofde druk hebben uitgeoefend op de bijzonder kwetsbare beklaagde, Carlo”, gelooft de rechter. Omdat er naast de verhoren nauwelijks andere aanwijzingen zijn, worden Carlo en de andere verdachten over de hele lijn vrijgesproken.

De speurder die Carlo ondervroeg, moet zich volgende week nu zélf voor de rechtbank verantwoorden. Hij wordt beschuldigd van valsheid in geschrifte voor de onvolledige verslagen van de verhoren. Zijn advocaat ontkent dat er fouten zijn gemaakt. Intussen is het nog altijd onduidelijk wat er op de nacht van 22 juni 2009 gebeurde met het slachtoffer, Ihsan.  

Reactie federale politie

De federale politie wilde niet meewerken aan de reportage en gaat niet in op de concrete zaak. In het algemeen bestaan er nu meer garanties om een verhoor van een kwetsbaar persoon beter te laten verlopen, klinkt het wel. "De belangrijkste garantie is de Salduz-wet", zegt de politie. "Vanaf januari 2012 kan een advocaat aanwezig zijn bij een verhoor. En bij kwetsbare verdachten, zoals mensen met een mentale beperking, is dat zelfs verplicht."

"Bovendien besteden we ook aandacht aan kwetsbare personen in de opleiding", klinkt het. In de basisopleiding wordt aangeleerd hoe je kan omgaan kwetsbare slachtoffers en kwetsbare getuigen. Wie specifiek opgeleid wordt tot rechercheur, krijgt ook een aparte module om kwetsbare verdachten te verhoren.

Volgens de Orde van Vlaamse Balies toont de reportage "hoe belangrijk de aanwezigheid van een advocaat is bij een politieverhoor". "Een advocaat weet wat de politie kan en mag en beschermt de cliënt zo tegen eventuele druk die de politie zou kunnen uitoefenen om bepaalde uitspraken of bekentenissen te bekomen. De advocaat zorgt ervoor dat de rechten van elke verdachte worden gerespecteerd, of die nu schuldig of onschuldig is."

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V), die bevoegd is voor de politie, laat weten dat de aflevering haar "diep geraakt" heeft. "Deze reportage houdt iedereen, politie, parket en justitie een spiegel voor. Ik zal, en ik reken hierbij ook op mijn collega van justitie, ervoor blijven ijveren dat in elk onderzoek integriteit en respect voor kwetsbare mensen een evidentie zijn", schrijft ze op Twitter. 

Herbekijk de integrale uitzending van "Pano" van woensdag 9 februari hier:

Videospeler inladen...

Meest gelezen