VRT

Na slecht behandelde klacht over grensoverschrijdend gedrag aan UGent: Meldet vzw wil onafhankelijke tuchtcommissie, universiteit bekijkt piste

In een open brief vraagt meldet vzw, een organisatie die strijdt tegen seksueel overschrijdend gedrag, aan de Gentse universiteit een externe tuchtcommissie en meer transparantie. "Alleen zó kan je grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik tegengaan", zegt de vzw. Aanleiding is de klacht van een studente over mogelijk seksueel gedrag, twee jaar geleden. Die klacht bleek niet goed te zijn opgevolgd. Dat lag volgens de rector aan de werking van de tuchtcommissie van de UGent, die bestaat  uit een aantal medewerkers van de universiteit. 

"Nu is de tuchtcommissie aan de Gentse universiteit een intern orgaan, dus met eigen mensen, en die zullen niet snel een collega een tucht opleggen", schrijft Eva Destoop van meldet vzw in de open brief aan UGent-rector Rik Van de Walle. Meldet is een vzw die strijdt tegen seksueel overschrijdend gedrag. De  open brief komt er omdat de klacht van een studente na 2 jaar niet goed blijkt opgevolgd. Volgens de studente zou een doctoraatsstudent haar gestolen examenvragen hebben aangeboden in ruil voor "iets anders". De studente had het over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Wie een melding doet, moet zich daarna veilig kunnen voelen
Eva Destoop, meldet vzw

"Zolang er geen externe experts meldingen over overschrijdend gedrag beoordelen, zal er niet veel veranderen. In de huidige tuchtcommissie van de Gentse universiteit zitten alleen eigen mensen. Als die over een collega moeten oordelen, kan dat nooit objectief genoeg gebeuren. Een onafhankelijke tuchtcommissie met experts terzake zou beter zijn. Er moet ook meer transparantie komen. Na de melding van de studente bleef het 2 jaar stil. Er kwam geen enkel antwoord, en de doctoraatsstudent bleef actief. Zo geef je die mensen die een melding willen doen helemaal geen veilig gevoel. "

Rector Van de Walle van de Ugent excuseerde zich vorige week nog over het lange aanslepen van de zaak, en beloofde de tuchtcommissie aan te manen er snel werk van te maken. Voortaan zouden klachten ook maar door 1 enkele persoon opgevolgd worden. "Maar dat is niet genoeg", zegt Eva Destoop van meldet vzw. 

Wat heb je aan een meldpunt als de meldingen niet serieus worden genomen?
Eva Destoop, meldet vzw

"Eerst en vooral moet er beter geluisterd worden naar klachten van slachtoffers, en de vermeende dader moet dan ook ineens op non-actief gezet worden. Er moet ook een grondige verandering komen in het systeem, zodat slachtoffers beter de weg vinden naar het rustpunt, waar ze melding kunnen doen. Want hoe goed je dat rustpunt ook uitbouwt, als mensen weten dat er toch geen gevolg wordt aan gegeven, dan gaan ze er ook niet meer zo snel heen. Bovendien weten ze eigenlijk ook dat ze zich in een kwetsbare positie stellen voor hun verdere carrière als ze een melding doen. Dus zolang dat er geen voorbeeld gesteld wordt, en dat er niet duidelijk gemaakt wordt dat de UGent grensoverschrijdend gedrag niet tolereert, zullen mensen niets  melden."

In een schriftelijke reactie aan de redactie van Radio 2 Oost-Vlaanderen laat rector Rik Van de Walle van de UGent weten dat "de academisch beheerder de opdracht heeft gekregen om eventuele verbeteringen in kaart te brengen. Daar wordt op korte termijn werk van gemaakt. De piste om (ook) externen deel te laten uitmaken van de Tuchtcommissie wordt momenteel ook bekeken."

Meest gelezen