usage worldwide

Benedictus XVI: "Ik vraag vergiffenis voor het kindermisbruik, al heb ik persoonlijk niets fout gedaan"

Paus-emeritus Benedictus XVI vraagt openlijk vergiffenis voor de - naar eigen zeggen - "zware fouten" die zijn begaan bij de aanpak van kindermisbruikschandalen, in de loop van de geschiedenis. Een rapport had het onlangs over vier gevallen van kindermisbruik waarvan toenmalig Duits aartsbischop Ratzinger op de hoogte zou zijn geweest, maar waaraan hij niets zou hebben gedaan. Al ontkent hij dat nog altijd.

Hij heeft dan toch gesproken, de paus-emeritus, in de zaak die al maanden rond zijn hoofd cirkelt. Een recent gepubliceerd rapport, besteld door de Duitse Kerk en waaraan een extern advocatenkantoor maandenlang heeft gewerkt, heeft enkele weken geleden geschreven dat er in Duitsland meerdere gevallen van kindermisbruik zijn geweest. 

Toen was Jozef Ratzinger, de latere paus Benedictus XVI, aartsbisschop van München. Hij zou van enkele zaken op de hoogte zijn geweest en zou niet hebben ingegrepen, zeg maar hebben toegedekt of verzwegen. Volgens het rapport. Benedictus XVI en zijn advocaten ontkennen alles. Nog altijd.

Zware fouten

Benedictus XVI schrijft nu, in een brief die het Vaticaan heeft gepubliceerd, algemeen over kindermisbruik: "Er zijn zware fouten begaan. Ik vraag vergiffenis daarvoor. Ik ben wel niet persoonlijk betrokken bij dergelijk misbruik, ik heb zelf ook niets fout gedaan." 

"Ik heb spijt dat ik niet meer heb kunnen doen voor de kinderen die verbonden zijn aan mijn Kerk. Ik schaam me.  Er zijn fouten gemaakt en ik bied mijn verontschuldigingen aan aan de slachtoffers." 

En nog... "Ik heb een grote verantwoordelijkheid gedragen binnen de katholieke Kerk. Mijn pijn is des te groter door de overtredingen en fouten die tijdens mijn ambtstermijn zijn begaan. Ik begrijp steeds beter de afschuw en angst die Christus op de Olijfberg overviel, toen hij alle verschrikkingen zag die hij voortaan van binnenuit moest overwinnen."

Benedictus geeft zo een antwoord op de roep van enkele Duitse geestelijken, die wilden dat de paus-emeritus zou antwoorden op de hele storm rond het vermeende kindermisbruik in hun land.

Paus-emeritus Benedictus XVI, 94 jaar oud intussen, was aartsbisschop van München tussen 1977 en 1982. Het zou dus gaan over misbruikzaken van minstens 45 jaar geleden, die hem worden aangewreven.

De eeuwige gesel is het wel voor de Kerk, die blijft worstelen met kindermisbruikschandalen. Want volgens het rapport zijn er in Duitsland in enkele decennia tijd bijna 500 zaken van kindermisbruik geweest,  goed 200 geestelijken worden verdacht van foute daden. En mogelijk vormen die getallen zelfs het topje van de ijsberg.

Meest gelezen