Twee schilderijen uit de reeks "Je fais ce que je veux" (2019-2021), Leen Voet

Vlaamse overheid kocht vorig jaar voor bijna 4 miljoen euro kunst aan om hedendaagse kunstenaars te steunen 

De Vlaamse overheid heeft vorig jaar voor 3,98 miljoen euro aan kunstwerken gekocht voor de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap. In totaal gaat het om 281 kunstwerken van 180 kunstenaars. De meeste werken zijn vrij recent gemaakt. Met de aankopen wil de Vlaamse overheid de kunstensector toekomstperspectief bieden tijdens de coronacrisis. "Dit komt zowel de kunstenaars als de betrokken galeries rechtstreeks ten goede", zegt minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA).

Een bedrag van bijna 4 miljoen euro voor de aankoop van kunstwerken is uitzonderlijk. In 2020 was er een totaalbudget van 150.000 euro. "Heel wat beeldende kunstenaars hadden bij gebrek aan ondernemingsnummer geen recht op steunmaatregelen zoals de culturele activiteitenpremie. Met deze aankopen willen we hen dan ook ondersteunen tijdens deze coronacrisis", zegt Jambon. 

Er werden 281 werken aangekocht van 180 kunstenaars in verschillende fases van hun carrière. Voor veel kunstenaars is het de eerste keer dat hun werk wordt aangekocht door de Vlaamse overheid. Het gaat om werken van hedendaagse kunstenaars in verschillende disciplines, zoals fotografie, installaties, schilderijen, beeldhouwwerken, tekeningen, videokunstwerken, textielwerken, prenten en werken in gemengde media. 

Ondergebracht in 6 musea

De kunstwerken zijn geselecteerd door een commissie van zowel onafhankelijke curatoren als experten uit de zes Vlaamse musea voor hedendaagse kunst. In die zes Vlaamse musea zullen de kunstwerken ook ondergebracht worden. Het gaat om M HKA, Middelheimmuseum en FOMU in Antwerpen, S.M.A.K. in Gent, Mu.ZEE in Oostende en M in Leuven.

De Collectie Vlaamse Gemeenschap bestaat intussen uit meer dan 18.000 werken. Ze moet een volledig en correct beeld geven van de kwaliteitsvolle en internationaal relevante Vlaamse kunst. Al sinds 1860 worden er kunstwerken voor verworven en in bewaring gegeven aan openbare instellingen en musea.

Enkele geselecteerde kunstwerken

"Incomplete Venuses, detours and functions" (2021), Mountaincutters

Een van de werken die het Middelheimmuseum in Antwerpen te zien zal zijn, is "Incomplete Venuses, detours and functions" (2021) van het jonge collectief Mountaincutters.

Dit werk kwam tot stand op gerichte uitnodiging van het Middelheimmuseum om een werk te creëren voor de buitenlucht. Het project vertrok vanuit een fascinatie voor de universele vrouwenfiguurtjes die overal ter wereld opgegraven worden en geïnterpreteerd worden als vruchtbaarheidssymbolen. De installatie met glazen venussculpturen op driepikkels lokt reflectie uit over de oorsprong van de beeldhouwkunst en over het ideaal van een matriarchale samenleving.

Twee schilderijen uit de reeks  "Je fais ce que je veux" (2019-2021), Leen Voet

M in Leuven krijgt onder meer drie schilderij-duo's van Leen Voet in bewaring. Ze maken deel uit van de reeks "Je fais ce que je veux" (2019-2021). 

Deze reeks schilderijen bestaan uit duo’s gebaseerd op een deurelement, waarbij één plaat op een metalen houder los staat in de ruimte, terwijl de personages op een kleiner formaat aan de muur hangen in de nabijheid van het deurschilderij. De titel van elk duo verwijst naar een mogelijke tekst of strofe uit een lied binnen het Franse chanson, met een vaak stereotiepe kijk op het leven en relaties.

"Red and blue barricade" (2017), Luc Deleu

De installatie "Red and blue barricade" (2017) van Luc Deleu zal terechtkomen in het S.M.A.K. in Gent

Als conceptueel kunstenaar, architect en stedebouwkundige heeft Luc Deleu al decennialang een prominente plaats in het Belgische kunstenlandschap. Deleus visionaire denken is enorm actueel in de wereld waar we vandaag in leven. Naast de installatie "Red and blue barricade" worden ook twee "digital born" prenten aangekocht: "Barricade" (2016) en "Terminologie" (2016). 

"Gleichgewichtskonstruktion (Das Land mit sechs Parlamenten)" (2014) , Adrien Tirtiaux

Het M HKA in Antwerpen krijgt onder meer de installatie "Gleichgewichtskonstruktion (Das Land mit sechs Parlamenten)" (2014) van Adrien Tirtiaux in bewaring. 

In dit werk vertaalt Tirtiaux op een poëtische en ironische manier de politieke "constructie" van België. Hij visualiseert hoe de verschillende onderdelen door het spanningsveld van hun onderlinge verhoudingen in balans worden gehouden. Vanuit zijn achtergrond als architect wil Tirtiaux met zijn werk de ruimte herdefiniëren. Tirtiaux was eerder te gast in tentoonstellingsprojecten van het M HKA en het Middelheimmuseum.

"Transit (Ford-Site en Zwartberg)" (2017-2018), Kristof Vrancken
kvrancken 2017

Voor het FOMU in Antwerpen werd het fotografische werk "Transit (Ford-Site en Zwartberg)" uit 2017-2018 van Kristof Vrancken aangekocht. 

Kristof Vrancken is op zoek naar een ecologische en duurzame kunstenaarspraktijk. Hij kiest resoluut voor natuurlijke alternatieven in plaats van de klassieke chemicaliën voor de ontwikkeling van foto’s. "Transit" verwijst enerzijds naar de vele veranderingen die het landschap rondom Genk heeft ondergaan. De prints zijn gemaakt met emulsies van planten en bessen vanop de locatie van de foto. Op die manier ontstaat er een directe relatie tussen het landschap en zijn fotografische representatie. 

Uit de film "Léon Spilliaert" (2021), Lisa Spilliaert

Mu.ZEE in Oostende krijgt het videowerk "Léon Spilliaert" (2021) van Lisa Spilliaert in bewaring. 

In dit werk onderzoekt filmmaker Lisa Spilliaert haar (fictieve) bloedverwantschap met de Oostendse kunstenaar Léon Spilliaert en de mogelijke bron van haar artistieke identiteit. Is ze door deze verwantschap voorbestemd tot een bestaan als kunstenaar? Is het kunstenaarschap iets dat genetisch wordt doorgegeven? De narratieve structuur van Spilliaert wordt opgehangen aan een aantal rap-gedichten, die de filmmaker zelf in de film performt. 

Meest gelezen