Strafvordering tegen Open VLD-voorzitter onontvankelijk verklaard

De strafvordering tegen Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert uit Merelbeke is onontvankelijk verklaard. Het parlementslid werd door de man achter de satirische website ’t Scheldt rechtstreeks gedagvaard op 11 oktober 2021. Volgens de klager is dat, door een lacune in de wet, de enige dag in het jaar dat Lachaert niet parlementair onschendbaar was. "Dat kan niet de bedoeling zijn. Dan zou die immuniteit van ieder parlementslid ieder jaar 24 uur op de helling komen te staan", motiveerde de rechter.

Parlementsleden zijn normaal onschendbaar zolang de parlementaire zitting loopt, maar de advocaten van Gert Van Mol (de man achter ’t Scheldt, red.) gebruikten een juridische spitsvondigheid om Lachaert toch te kunnen dagvaarden. 

"De Kamers komen van rechtswege bijeen ieder jaar, de tweede dinsdag van oktober, behalve wanneer zij reeds voordien door de Koning zijn bijeengeroepen", stelt de Belgische Grondwet. In een Koninklijk Besluit wordt elk jaar bepaald wanneer de parlementaire zitting eindigt, en de vorige parlementaire zitting 2020-2021 eindigde op 11 oktober. 

"Dat treedt dus in werking om 00:00 uur op 11 oktober", stelde Scheerlinck voor de correctionele rechtbank. "De nieuwe zitting start pas op 12 oktober om 00:00 uur, en in die periode van 24 uur hebben we Lachaert gedagvaard."

Van Mol stelt dat Lachaert zijn beroepsgeheim zou geschonden hebben toen hij probeerde een artikel van 't Scheldt te laten verwijderen. Er werd verwezen naar een zaak rond The Wall Street Journal Europe. Van Mol werd ontslagen bij de krant en vocht zijn ontslag aan, en Lachaert trad op als advocaat.

‘Bewust door koning voorzien’

Voordat de rechtbank zich kon uitspreken of er al dan niet sprake is van schending van het beroepsgeheim, moest er eerst uitgezocht worden of Lachaert wel rechtstreeks gedagvaard kon worden. Dat is maar in twee gevallen mogelijk: je betrapt het parlementslid op heterdaad of het parlement moet zijn toestemming geven om hem/haar te laten dagvaarden of vervolgen. Volgens Van Mol heeft de koning bewust in een koninklijk besluit voorzien dat het in die 24 uur voor de opening van de parlementaire zitting mogelijk is om een parlementslid rechtstreeks te dagvaarden. 

Parlementaire onschendbaarheid op de helling

De rechtbank veegde dat argument van tafel. "Het was volgens de rechtbank niet de intentie van de koning om een dag parlementaire onschendbaarheid in te trekken", aldus de rechter. "Het is strijdig met de parlementaire onschendbaarheid. De grondwettelijke gewaarborgde bescherming zou niet ieder jaar 24 uur wegvallen. Het zou in het andere geval betekenen dat elk lid van het federaal parlement op 11 oktober kon aangehouden, vervolgd of rechtstreeks gedagvaard worden. Op die manier zou de bescherming van de parlementaire onschendbaarheid op de helling komen te staan, omdat ze anders het voorwerp zou kunnen uitmaken van acties zoals deze."

De rechter oordeelde daarom dat de strafvordering onontvankelijk is en Lachaert door zijn parlementaire onschendbaarheid vrijuit gaat. De voorzitter van Open VLD vroeg op zijn beurt een schadevergoeding wegens tergend en roekeloos gedrag, maar daar ging de rechtbank ook niet op in.

Egbert Lachaert reageert nog: "Tevreden met de uitspraak. Het kan niet dat in een democratie een extreem rechtse website zonder enige grond politici zomaar dagvaardt voor een strafrechter, puur om hen schade te berokkenen. Want laat ons duidelijk zijn: als zelfs het parket de vrijspraak vorderde, heb je compleet geen dossier. 't Scheldt heeft dit enkel gedaan om mijn reputatie te bekladden. Dat zijn uiterst bedenkelijke praktijken."

Meest gelezen