© Radio 2

"Als de plaats die Vlaanderen aanduidt als overstromingsgevoelig zou onderlopen, dan verdrinkt heel Maasmechelen"

De Vlaamse overheid heeft tussen juli en december vorig jaar 5 keer beroep aangetekend tegen vergunningen die Limburgse gemeenten afleverden voor bouwen in overstromingsgevoelig gebied.  De Vlaamse regering had na de watersnood vorige zomer een strenger beleid aangekondigd. Maar burgemeester Terwingen van Maasmechelen zegt dat de Vlaamse overheid daarbij verouderde overstromingskaarten gebruikt. 

We zien nog allemaal levendig de beelden voor ogen van rivieren die in juli vorig jaar buiten hun oevers traden en heel wat huizen onder water zetten. Nadien kondigde de Vlaamse regering aan dat ze bouwvergunningen in overstromingsgevoelig gebied nauwgezetter zou opvolgen. In twee dossiers is er intussen een uitspraak. Eén daarvan is een vergunning die de gemeente Maasmechelen afleverde voor een verkaveling met 12 loten in overstromingsgevoelig gebied. 

"Minister moet kaarten in orde maken"

De provincie Limburg heeft de vergunning intussen geweigerd maar niet omdat het om overstromingsgevoelig gebied zou gaan, zegt burgemeester Raf Terwingen (CD&V) van Maasmechelen. "De Vlaamse overheid zegt dat het overstromingsgebied is, maar baseert zich daarbij op kaarten die mogelijk al decennia oud zijn. De provincie en de provinciale diensten zeggen dat het misschien nog wel in oude overstromingsgevoelige gebieden zit, maar als we kijken naar recente fluviale kaarten, dan is het zeker dat op deze plaats geen overstroming zou komen. Eerlijk gezegd, als deze plaats zou overstroomd worden door de Maas, dan zal heel Maasmechelen verdrinken", aldus de burgemeester.  

"Neen, de provincie heeft de vergunning geweigerd na klachten van omwonenden die door het project hun privacy bedreigd zagen", vertelt Terwingen. "Moraal van het verhaal is - en niet alleen in ons geval - dat de minister dringend haar kaarten in orde moet krijgen als ze bouwvergunningen wil beoordelen in functie van de overstromingsgevoeligheid."

Het departement Omgeving zegt dat het niet akkoord ging met de verkaveling in een woonuitbreidingsgebied zolang het niet duidelijk is of de verkaveling past in de voorschriften voor dat woonuitbreidingsgebied. Ook zeggen ze op het departement dat de watertoets beter moest onderzocht worden, wat tijdens de beroepsprocedure ook gebeurde.

 Een vergunning voor 2 woningen in Zonhoven heeft de provincie onlangs wel opnieuw goedgekeurd. Over de andere drie vergunningen - twee in Sint-Truiden en één in Zutendaal -  is er nog geen uitspraak. 

Meest gelezen