Wekt water kanaal Gent-Terneuzen binnenkort duurzame energie op? Nederlands bedrijfje start proefproject en zoekt het uit

Kan er binnenkort stroom gehaald worden uit de golven die voorbijvarende schepen in het kanaal Gent-Terneuzen veroorzaken? Het is de vraag die ‘Nieuwe Warmte’, een bedrijfje uit het Nederlandse Sas van Gent, probeert te beantwoorden in een onderzoeksproject, waarvoor het Europese subsidies kreeg. 

Sinds kort hangt er over de grens van Zelzate voor de brug van Sas van Gent een kleine proefinstallatie. Het prototype probeert het klotsende water om te zetten in energie. Zaakvoerder Remco Bruijns legt uit dat stroom halen uit getijen op zee al lang bestaat, maar gebruik maken van de binnenscheepvaart is nieuw. "Als een schip voorbij vaart of er is deining door wind, dan beweegt het water de hele tijd van links naar rechts. Elke keer als er een golf tegen de kade botst dan vangt ons systeem dat onder het water zit tegen de kades, die energie op en brengt ze aan land."  

Kanaalwater als energie-opwekker

Die deining wil het Nederlandse bedrijfje "Nieuwe warmte" omzetten naar  duurzame energie.  Het is de bedoeling om op termijn stroom te leveren aan bedrijven in de Kanaalzone of de bediening van de bruggen langs het kanaal Gent-Terneuzen. Dat is trouwens een erg druk bevaren waterweg met 47.000 schepen die jaarlijks vanuit Terneuzen de North Sea Port aandoen. 

Europese subsidie

Het bedrijf test het systeem momenteel volop uit en verfijnt het. "De hoeveelheid energie in vergelijking met een windmolen of systemen op volle zee, is veel lager, maar de kostprijs is ook veel lager", weet Remco Bruijns. "Bovendien is er ook geen enkel ander systeem dat aan de kades van een kanaal energie kan opwekken, er is dus voldoende ruimte voor deze innovatie." Europa investeert 138.000 euro in het golvenproject van Nieuwe Warmte, de Nederlandse provincie Zeeland doet daar nog eens 73.000 euro bovenop. Het bedrijf krijgt twee jaar de tijd om het project uit te werken.

Meest gelezen