"Frank de Tank" bij aankomst aan de rechtbank in Antwerpen gisteren.

Groot drugsproces tegen "Frank de Tank" en "dikke Nordin" stilgelegd: advocaat dient wrakingsverzoek in

Een van de advocaten in het grote drugsproces rond "Frank de Tank en "dikke Nordin" heeft vanmorgen een wrakingsverzoek ingediend tegen de rechter die de zaak voorzit. Dat betekent dat hij de rechter niet neutraal vindt en wil laten vervangen. Het proces is daardoor stilgelegd en zal hoe dan ook weken vertraging oplopen.

Vijf dagen zou het grote drugsproces rond "Frank de Tank en "dikke Nordin" duren. Gisteren kwam de openbare aanklager aan het woord, die vorderde voor de 29 beklaagden celstraffen tot 15 jaar. Het proces draait rond grootschalige cocaïnesmokkel via containers in de Antwerpse haven. 

Spilfiguren zijn de spraakmakende "Frank de Tank" en "dikke Nordin", die na een uit de hand gelopen deal ook voor een aanslagenoorlog zorgden in Antwerpen enkele jaren geleden. Er circuleerde zelfs een dodenlijst. Voor "Frank de Tank" vroeg de procureur een lagere straf, omdat hij bekentenissen had afgelegd. 

Discussie over uitstel

Vandaag waren op het proces de pleidooien van de verdediging voorzien, maar de advocaat van "dikke Nordin" Louis De Groote heeft voor de zitting vanmorgen bij de griffie een wrakingsverzoek neergelegd tegen de rechter die de zaak voorzit. Dat wil zeggen dat hij de rechter in kwestie niet neutraal vindt, en ongeschikt vindt om onpartijdig te kunnen oordelen (of dat er - volgens de advocaat - toch een schijn is van partijdigheid).

De kwestie zou draaien rond een discussie over een aanpassing van de agenda, gisteren aan het einde van de eerste procesdag. 

"De openbare aanklager heeft gisteren mondeling zijn uiteenzetting gedaan zoals voorgeschreven", legt persmagistraat Goedele Franssens uit. "Volgens de advocaat zijn daarin zaken gezegd die hij niet kende, en hij vroeg uitstel om te kunnen antwoorden en pleiten. De kamervoorzitster is daar niet op ingegaan maar heeft voorgesteld dat iedereen zou pleiten in de volgorde zoals vastgesteld, en dat na afloop van de pleidooien advocaten die dat wilden nog schriftelijk hun argumenten zouden kunnen neerleggen met ook een extra zitting waarop die mondeling zouden kunnen worden toegelicht", aldus Franssens.

Maar Louis De Groote, de advocaat van "dikke Nordin", was blijkelijk niet tevreden met die regeling en maakt op dat de kamervoorzitter partijdig is door het uitstel niet toe te kennen. De Groote zelf wil voorlopig niet reageren of toelichting geven over de motivatie van zijn wrakingsverzoek.

"Iedereen heeft het recht een wraking neer te leggen", reageert advocaat Walter Damen, die een andere beklaagde verdedigt. "Het is vervelend voor veel mensen in dit dossier die al jaren wachten op een uitspraak. Ik weet zelf niet wat de inhoud is van het wrakingsverzoek." Ook meester John Maes - advocaat van nog een andere beklaagde - zegt dat hij zich niet uit te spreken heeft over de grond van het wrakingsverzoek.

BEKIJK - "Deze ochtend is het wrakingsverzoek ingediend, het is nu wachten op het standpunt van de rechtbank", zegt Walter Damen, advocaat van de beklaagde in "Het journaal":

Videospeler inladen...

Hoe gaat het verder?

Het proces is nu stilgelegd en het wrakingsverzoek is in beraad genomen. De rechtbank heeft zelf 48 uur de tijd om aan introspectie te doen en te beslissen of ze blijft zitten of niet. Als ze opstapt moet er een andere zetel worden samengesteld, die zich uiteraard ook eerst nog moeten inwerken in het dossier. 

Blijft de rechtbank zitten, dan buigt het hof van beroep zich de komende weken over de wrakingskwestie en over de beslissing of de kamervoorzitster kan aanblijven of niet. Tegen die beslissing is in principe ook nog cassatieberoep mogelijk. Hoe dan ook ligt het proces zeker enkele weken stil en loopt het dus vertraging op.

Meest gelezen