Peter Malaise

Inwoners Kluisbergen leggen verkeerspijnpunten bloot in groot mobiliteitsonderzoek

De grote mobiliteitsenquête bij de inwoners van Kluisbergen heeft enkele opvallende resultaten opgeleverd. Zo staat het onveilige gevoel op de Parklaan haaks tegenover de resultaten van concrete metingen. En bijna 40 procent van de respondenten zou vaker de fiets nemen in de gemeente mochten de fietspaden er beter bijliggen. 

557 mensen vulden de grote mobiliteitsenquête van Kluisbergen in, tussen 18 juni en 21 juli vorig jaar. De vragen gingen over het verplaatsingsgedrag, de verkeersveiligheid en de knelpunten. 63 procent van de deelnemers nemen minstens dagelijks de auto. 11 procent neemt dagelijks de fiets. Meerdere keren per week fietsen is dan weer goed voor 30 procent van de ondervraagden. 39 procent zegt dat als er betere fietspaden komen, ze vaker zouden fietsen voor de verplaatsingen in de gemeente. 

Meer dan de helft vindt wandelen, fietsen en autorijden over het algemeen veilig, maar op sommige plaatsen wel gevaarlijk. 35 procent fietsers vindt het op veel plaatsen gevaarlijk. Enkele straten worden als gevaarlijk beschouwd, net als de kleinere landwegen. 

Objectief vs subjectief gevoel

Opvallend: bij de vraag waar in de gemeente te snel gereden wordt, blijken veel mensen de Parklaan aan te duiden. Toch blijkt, na metingen met onbekende en onherkenbare toestellen, dat de gemiddelde snelheid daar 41 km/uur is, terwijl je er 50 km/uur mag rijden. Objectief gezien is het dus geen geen racebaan, het subjectieve gevoel ligt wel anders. 

Ook het centrum van Ruien is voor veel mensen een probleem qua snelheid. Daar is de gemiddelde snelheid 34 km/uur, de overgrote meerderheid rijdt er zelfs trager dan 42 km/uur. Terwijl je er best 50 km/uur mag rijden. Een stukje sneller dus. 

Binnenkort ontsluitingsweg

De weg tussen deelgemeentes Berchem en Ruien is het drukst. Daar rijden bijna 6.000 voertuigen per dag in beide richtingen samen. Er is sprake van een ontsluitingsweg, zodat de kern van Berchem ontlast wordt. De weg is zo goed als af, maar wanneer ze opengaat, is nog niet duidelijk.  

Meest gelezen