Veel ongeruste reacties nu omstreden energieleverancier Mega groepsaankoop binnenhaalt in West-Vlaanderen

Er komen veel ongeruste reacties op het nieuws dat energieleverancier Mega de groepsaankoop van West-Vlaanderen binnengerijfd heeft. De Inspecteur krijgt tientallen berichten van mensen die ingetekend hebben, maar die het aanbod niet vertrouwen. Mega is dan ook niet onbesproken als leverancier.

Wie intekende op de groepsaankoop van West-Vlaanderen, Knack of de VAB, kreeg deze week verrassend nieuws. Mega heeft de groepsaankoop binnengehaald.

Opvallende keuze

Mega is een opvallende keuze, want de energieleverancier is niet onbesproken. 

Het bedrijf werd de voorbije jaren geregeld op de vingers getikt door de ombudsman voor Energie en de regulatoren. De redenen liepen uiteen: Mega had geen transparant prijzenbeleid, stelde onduidelijke contractvoorwaarden op en verhoogde eenzijdig de voorschotfacturen.

Het nieuws dat Mega de groepsaankoop binnenhaalde raakte maandag bekend. De mailbox van De Inspecteur stroomt sindsdien vol met vragen van ongeruste deelnemers: "Wij hebben ingetekend op de groepsaankoop, maar we vertrouwen de zaak niet. Mega is niet onbesproken en bovendien krijgen we een voorstel met een variabel tarief. Wat moeten we hiervan denken?" 

Veelbelovend voorstel

Het voorstel dat Mega op tafel legt ziet er veelbelovend uit. Voor wie gas en elektriciteit wil afnemen, ligt het aanbod 23 procent onder de actuele gemiddelde marktprijs. Voor wie alleen stroom wil, ligt de prijs 8 procent lager. 

Hoe zeker ben je dat die prijs niet zomaar verandert? De Inspecteur legt die vraag voor aan Frederic Dumalin van iChoosr, het bedrijf dat de groepsaankoop organiseert.

"Laat me beginnen met te zeggen dat we blij zijn dat er een resultaat is van de veiling", zegt Dumalin. "De energiemarkt staat onder grote druk. Het is niet evident dat er een winnaar uit de bus komt. We gaan het voorstel van Mega zo snel mogelijk doorsturen naar alle ingeschreven deelnemers. Die kunnen beslissen of ze er al dan niet op ingaan." 

De energiemarkt staat onder grote druk. Het is niet evident dat er een winnaar uit de bus komt

Dumalin begrijpt naar eigen zeggen het wantrouwen. "De situatie is moeilijk. Consumenten en leveranciers zoeken naar oplossingen om zo goed mogelijk met de situatie om te gaan. De prijzen zijn sterk gestegen en leveranciers hebben daar niet altijd goed op gereageerd. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop ze omgaan met klanten die een contract hebben met een vast tarief."

Duidelijke afspraken

Volgens Dumalin mag je het gedrag van leveranciers van de voorbije maanden niet projecteren op het voorstel van de groepsaankoop. 

"Als we een groepsaankoop doen moeten leveranciers zich houden aan duidelijke afspraken. Op het vlak van de opmaak van contracten is het heel duidelijk wat er wel kan en wat niet. Voor deze overeenkomst hebben we de afspraken nog verder aangescherpt." 

Maar welke afspraken zijn dat dan? "Mega mag het maandelijks voorschot van klanten niet eenzijdig aanpassen", verduidelijkt Dumalin. "De leverancier heeft dat de voorbije maanden gedaan, maar dat zal met klanten van de groepsaankoop niet gebeuren." 

Mega mag het maandelijks voorschot van klanten niet eenzijdig aanpassen

Voorstel met een variabel tarief

Het is de eerste keer dat een groepsaankoop een contractvoorstel met een variabel tarief oplevert.

Volgens Dumalin kan dat niet anders. "Contracten met een vast tarief zijn op dit moment niet interessant. Leveranciers hebben nu hogere risicomarges omdat ze niet kunnen voorspellen wat de energieprijs zal doen. Daardoor zijn hun vaste contracten duurder." 

Dumalin garandeert dat het voorstel van Mega de volledige looptijd van het contract interessant blijft. "Bij een variabel tarief heeft een leverancier een lagere risicomarge. Daardoor kan Mega een interessant voorstel doen. De prijs voor energie schommelt bij een variabel contract. Maar het tarief wordt wel berekend volgens een vooraf bepaalde formule."

Dat de formule vooraf bekend is, is volgens Dumalin een belangrijke garantie. "De prijs bij een variabel contract wordt berekend op basis van twee factoren: de parameter en de marge. De parameter volgt de markt, de evolutie van de energieprijzen in het algemeen, en die prijs kan je niet vastleggen. Maar er is ook de marge die de leverancier zelf incalculeert. Mega belooft zijn marge tijdens de looptijd van het contract niet te wijzigen." 

Is het rampscenario van de Vlaamse Energieleverancier realistisch?

Mensen die intekenden op deze groepsaankoop verwijzen ongerust naar de zaak van de Vlaamse Energieleverancier, die eind 2021 failliet ging. Veel mensen werden daar klant nadat ze intekenden op een groepsaankoop. 

Volgens Dumalin is die situatie niet te vergelijken met deze groepsaankoop. "De Vlaamse Energieleverancier was gebonden aan die groepsaankoop met contracten met een vast tarief. Toen de prijzen exponentieel stegen, mochten de prijzen van die contracten niet stijgen en kwam de leverancier in de problemen. Met een variabel contract is dat niet het geval." 

De Inspecteur polst bij de federale energieregulator CREG of die weet hoe het zit met de afgedwongen garanties tussen iChoosr en Mega. 

"De CREG heeft daar geen zicht op", vertelt directeur prijszetting Laurent Jacquet. "iChoosr is als organisator van groepsaankopen niet betrokken in het charter van de CREG. Als consumenten het niet zien zitten om over te schakelen naar leverancier Mega, moeten ze dat ook niet doen." 

Jaquet geeft nog mee dat je het voorstel dat je krijgt van Mega ook altijd kunt vergelijken. "Als je de CREG scan doet, zie je hoe het contractvoorstel dat je van Mega krijgt zich verhoudt tot de rest van de markt." 

Volgende week vrijdag (25/02/2022) krijgt iedereen die zich ingeschreven heeft een persoonlijk voorstel. Je bent niet verplicht om dat voorstel te aanvaarden.

Je bent bovendien ook niet aan de groepsaankoop gebonden tot het contract afloopt. Tijdens de looptijd kun je kosteloos overstappen naar een andere leverancier. Je moet voor het overzetten zelf alleen rekening houden met een periode van 4 weken.

Meest gelezen