Denny Baert / VRT NWS

Alle werkgeversorganisaties willen uitstel van kernuitstap, Voka: "Context is gewijzigd en onzekerheid toegenomen"

Alle werkgeversorganisaties in ons land roepen de federale regering gezamenlijk op om de kernuitstap uit te stellen. Dat schrijft De Tijd. Tegen 2025 zouden alle kerncentrales in ons land moeten sluiten, maar er is al enige tijd politieke discussie over, omdat er (door sommigen) wordt gevreesd dat er door de uitstap niet genoeg energie zal zijn. "Onze bedrijven zijn onzeker en ongerust, we gaan alle vormen van bevoorrading kunnen gebruiken", aldus Hans Maertens van Voka.

De (twee jongste) kerncentrales dicht tegen 2025 (zoals afgesproken en zoals de wet uit 2003 het voorschrijft), of de sluiting toch maar uitstellen? De federale regering zou tegen half maart (eindelijk) de knoop moeten doorhakken in het dossier over de kernuitstap

"Onze bedrijven hebben grote zorgen over de zekerheid in de bevoorrading", werpt Hans Maertens van werkgeversorganisatie Voka op in "De ochtend" van Radio 1:

Videospeler inladen...

"Het is daarom dat we onze ongerustheid over de bevoorrading en prijzen nu gezamenlijk willen uiten, een maand voor de beslissing zou genomen moeten worden", zegt Hans Maertens van werkgeversorganisatie Voka. 

"Het is tijd om weg te gaan van de politiek en over te stappen naar realiteitszin. We gaan de komende jaren ook meer energie nodig hebben door de elektrificatie", aldus een stellige Maertens nog in "De ochtend". Herbeluister hier het gesprek:

Dat de werkgeversorganisaties eerder met argusogen naar de kernuitstap keken - en zeker naar het politieke getouwtrek en beslissingsuitstel erover - was al op te maken, al is er ook nooit tegenkanting geweest. Maar dat lijkt nu dus veranderd, een duidelijk gezamenlijk standpunt tegen de kernuitstap in 2025 is nooit zo helder uitgesproken. "Wij maken ons gewoon grote zorgen over de bedrijven, dat is altijd onze bekommernis geweest, kernuitstap of niet", zegt Maertens. "De afgelopen weken is de ongerustheid bij onze bedrijven over de toekomst enorm toegenomen, en daarom vragen wij de regering nu om niet te gaan avonturieren. We hebben zekerheid nodig."

Andere context

Volgens Maertens is de afgelopen weken en maanden de context gewijzigd. Hij kijkt onder meer naar de geopolitieke situatie en spanningen tussen Rusland en Oekraïne. "De sterk gestegen aardgasprijzen en elektriciteitsprijzen zijn daar deels een gevolg van. Dat heeft onmiddellijk een gevolg voor de energiekosten van onze bedrijven", benadrukt Maertens. Maar die prijsstijgingen hebben ook een invloed op de inflatie, wat dan weer een invloed heeft op de loonontwikkeling, waardoor bedrijven competitiviteit kunnen verliezen tegenover het buitenland, redeneert de Voka-topman. 

Bij een kernuitstap zou er ook meer naar het buitenland worden gekeken om in onze energiebevoorrading te voldoen. "Maar er is ook grote onzekerheid over die capaciteit in onze buurlanden (...) Dit allemaal samen opgeteld geeft grote onzekerheid. We hebben garanties nodig en willen een verlenging", aldus Maertens. "Wij plakken daar geen termijn op, natuurlijk hou je een kerncentrale niet voor een jaar langer open. Dat zal voor een langere periode zijn. Wij schrijven ons in in de transitie naar hernieuwbare energie. Maar de komende 10 à 15 jaar gaan we alles kunnen gebruiken om die zekerheid inzake energiebevoorrading te kunnen geven", zegt Maertens.

Maximale zekerheid

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) gaf eerder al aan dat er bijkomende gascentrales zouden komen, om extra energie te voorzien als de kerncentrales sluiten. Maar het vergunningsproces voor die centrales loopt op - zijn zachtst gezegd - niet van een leien dakje. "Ook dat geeft onzekerheid", zegt Maertens. Dat hij geen vertrouwen in de regering heeft, dat het wel in orde komt met de bevoorrading, wil hij niet gezegd hebben. "Wij willen gewoon dat er gekozen wordt voor de grootst mogelijke zekerheid voor onze bedrijven, en die is er nu absoluut niet. Daarom blijven wij pleiten om de kerncentrales open te houden, en daarnaast andere bevoorradingssystemen te voorzien."

De uitbater van de kerncentrales, Engie Electrabel, benadrukt dat het te laat is om de kernuitstap nog terug te draaien, hoewel de nucleaire waakhond FANC zegt dat er wel nog kan worden ingegrepen als de politiek snel beslist. De regering hakt de knoop dus door, volgende maand.

Meest gelezen