Pixabay

Twee handcarwashes in Genk gesloten, ze werkten zonder vergunning

In Genk zijn twee handcarwashes gesloten, ze werkten zonder uitbatingsvergunning. Dat kwam aan het licht tijdens een gecoördineerde controle van drie carwashes zaterdag, door de politie en de controleurs van onder meer de stad en de sociale inspectie.

Tijdens de controles van drie handcarwashes in Genk werden zaterdag in totaal vijf breuken vastgesteld, onder meer rond vergunningsvoorwaarden, arbeidswetgeving en de ruimtelijke ordening. Daarnaast bleken twee carwashes niet te beschikken over de juiste uitbatingsvergunning. Ze werden meteen gesloten. 

Uitbatingsreglement

Genk kijkt nauw toe handcarwashes, omdat die vaak overlast voor de omgeving met zich mee brengen. “Controles in het verleden leidden tot veroordelingen voor onder meer mensenhandel, arbeidsuitbuiting en bestuurlijke sluitingen", legt burgemeester Wim Dries (CD&V) uit.

"Daarom onderwerpen we de sector structureel aan bestuurlijke controles en hebben we vorig jaar een uitbatingsreglement uitgevaardigd dat onder andere voorwaarden oplegt rond de bedrijfsruimte, de parkeerplaatsen, de interne circulatieruimte... Daarnaast laat het reglement toe om de sector continu te monitoren.”

"Dat controle nodig is, blijkt uit het feit dat de stadsdiensten geen enkele aanvraag ontvingen voor een uitbatingsvergunning", vult schepen van Economie Toon Vandeurzen (CD&V) aan. "Nochtans was er voor de sector, zowel voor de nieuwe als voor de al gevestigde carwashes, een overgangsperiode voorzien om alles in orde te brengen." 

Meest gelezen