Videospeler inladen...

Veel meer besmeurde en uitgeputte zeevogels door stormen Eunice en Franklin

Normaal krijgt het Vogelopvangcentrum in Oostende hooguit één of twee besmeurde of uitgeputte vogels per week binnen, nu zijn het er al 20. Zeekoeten vooral, maar ook een fuut en een jan-van-gent. Enkele vogels zijn besmeurd met olie die schepen illegaal lozen tijdens een storm (omdat het risico om betrapt te worden dan kleiner is). Maar de meeste dieren zijn gewoon uitgeput omdat ze geen voedsel vinden en andere onderliggende aandoeningen. Het Vogelopvangcentrum probeert ze erbovenop te helpen.

Hoe vangen ze gestrande vogels op? Bekijk de reportage van Tijs Mauroo:

Videospeler inladen...

Meest gelezen