Ouders over incidenten in kinderopvang en houding Kind & Gezin: "Koel en afstandelijk, niets geleerd uit verleden"

Het verhaal van de overleden baby in een crèche in Mariakerke lokt veel reacties uit bij ouders die in het verleden iets gelijkaardigs hebben meegemaakt. Ze herbeleven die moeilijke periode opnieuw, en ze hebben veel kritiek op Kind & Gezin. De organisatie reageert koel en afstandelijk, en trekt geen lessen uit het verleden, klinkt het. VRT NWS luisterde naar de verhalen van Dennis, wiens dochter meervoudige beperkingen heeft na een incident bij de onthaalmoeder en Selahattin, wiens zoontje is overleden in de crèche. 

Het incident met de dochter van Dennis in de kinderopvang gebeurde 16 jaar geleden. Zijn vrouw ging hun dochter op vrijdagnamiddag ophalen. Daar kreeg ze te horen dat het meisje naar het ziekenhuis was afgevoerd, en in coma lag. Een schokkende situatie, waar Kind & Gezin koel reageerde.

"Ik heb een enorm dejà-vugevoel bij het verhaal in Mariakerke. Dit had vermeden kunnen worden, als er lessen waren getrokken uit het verleden. Kind & Gezin vindt dat ze hun rol hebben gespeeld in Mariakerke, want de inspecties zijn gebeurd en de verslagen zijn opgesteld. Ze verschuilen zich achter procedures, en dat is jammer", vindt Dennis.

Ik heb een enorm déjà-vugevoel. Dit had vermeden kunnen worden.

Dennis, wiens dochter na een incident in de kinderopvang 16 jaar geleden blijvend meervoudige beperkingen heeft

Dennis heeft vooral empathie en steun gemist van Kind & Gezin. "Je wil als ouder bezorgdheid horen, los van de eventuele procedures die nog volgen. Ik vind het enorm pijnlijk dat Kind & Gezin nu opnieuw aan de zijlijn is gaan staan, en niet aan de kant van het kind of het gezin."

Ook Selahattin heeft een gelijkaardige ervaring met Kind & Gezin. Zes jaar geleden overleed zijn zoontje in de crèche. Het jongetje werd ter plaatse gereanimeerd, maar die hulp kwam te laat. Er kwam een onderzoek naar de eventuele nalatigheid van het personeel.

"We hebben in die periode twee keer contact opgenomen met Kind & Gezin, en twee keer kregen we een standaardantwoord. Geen troost, geen empathie. Wel een droog, robotachtig en administratief antwoord over de procedure. Terwijl dit geen technisch, maar een emotioneel verhaal is", vertelt hij. 

Kind & Gezin gedraagt zich als de vakbond van de kinderopvang, niet als de verdedigers van kind of gezin.

Selahattin, wiens zoontje 6 jaar geleden overleed na een incident in de crèche

"Als ik mijn auto in perfecte staat naar de garage breng en een medewerker maakt een kras, dan moet de garagist daar zijn verantwoordelijkheid voor opnemen. Dat is in het geval van mijn zoon, een perfect gezond kind, nooit gebeurd door Kind & Gezin. De organisatie gedraagt zich als de vakbond van de kinderopvang, en niet als de verdedigers van het kind of het gezin", vindt hij.

Bekijk hier de getuigenis van Selahattin:

Videospeler inladen...

"Nood aan camerabeelden"

Dennis en Selahattin hebben een jarenlange juridische strijd achter de rug, om de waarheid te achterhalen. En ook daar is Kind & Gezin tekort geschoten, vinden ze. In het geval van Dennis is de onthaalmoeder na vijf jaar vrijuit gegaan. 

"Je wil als ouder gewoon weten wat er gebeurd is met je kind. Maar Kind & Gezin is aan de zijlijn gaan staan, en heeft zich geen burgerlijke partij gesteld, hoewel dat een krachtig signaal zou zijn", vindt Dennis.

Bijkomend probleem: in een onderzoek naar wantoestanden of een verdacht overlijden in een kinderopvang is het woord tegen woord, omdat er geen camerabeelden zijn.

Op camerabeelden kan je zien of zorgpersoneel nalatig is geweest of niet. Ik heb dat 6 jaar geleden al gezegd, maar overal werd ik afgewimpeld.

Selahattin, wiens zoontje 6 jaar geleden overleed na een incident in de crèche

"Ik heb dat na het overlijden van onze zoon meermaals gezegd, aan Kind & Gezin én de politiek. Maar niemand wilde luisteren, overal werden we afgewimpeld", zegt Salahattin. "Terwijl je op camerabeelden kan zien of het zorgpersoneel nalatig is geweest, of niet. Dat is nuttig voor het onderzoek, maar het biedt ook troost. Nu blijft het vaag wat er precies gebeurd is, en dat is moeilijk bij de verwerking van de dood van je kind."

Volgens Dennis kunnen camerabeelden een rechtszaak aanzienlijk inkorten. "De feiten spelen zich af tussen een baby en een volwassene, dus zonder getuige, bekentenis of camerabeelden zijn er enkel de medische verslagen van de wetsdokter. Maar zij laten ruimte voor verschillende pistes, die onderzocht worden. Zo'n lange procedure is onmenselijk. Camerabeelden tonen zwart-op-wit wat er gebeurd is."

Camera's in de kinderopvang hoeven geen inbreuk op de privacy te zijn. Je kan ze pas plaatsen na een klacht, of de beelden enkel gebruiken na een incident.

Dennis, wiens dochter na een incident in de kinderopvang 16 jaar geleden blijvend meervoudige beperkingen heeft

Nochtans hoeven camera's in de kinderopvang geen inbreuk te zijn op de privacy van de kinderen en het personeel, zegt Dennis. "Je zou overal camera's kunnen installeren, maar de opnames enkel bekijken of gebruiken na een incident. Of je zou ervoor kunnen kiezen om pas een camera te installeren wanneer er klachten komen over een bepaalde kinderopvang, zodat het werkt als een alarmsignaal voor het personeel."

Boosheid en machteloosheid

Door de gebeurtenissen in de crèche in Mariakerke herbeleven Dennis en Selahattin hun eigen verhaal en emoties opnieuw. "Na de periode van rouw na het overlijden van onze zoon, heb ik een fase van strijdvaardigheid gehad. Geen enkele ouder zou dit mogen meemaken, elk verhaal is er één te veel", vertelt Selahattin. 

"Ik ben enorm boos dat er nu wéér hetzelfde is gebeurd. De koele houding van Kind & Gezin en minister van Welzijn Wouter Beke is niet gerechtvaardigd. Ik blijf achter met het wrange gevoel dat er in al die jaren niéts is veranderd, als het gaat over verdachte overlijdens in de kinderopvang."

Mijn grootste wens is dat dit nooit meer gebeurt.

Dennis, wiens dochter na een incident in de kinderopvang 16 jaar geleden blijvend meervoudige beperkingen heeft

De dochter van Dennis heeft het incident in de kinderopvang overleefd, maar ze heeft er een blijvende zware handicap aan overgehouden. "Alle emoties en stress van de voorbije jaren komen weer naar boven. Maar op een gegeven moment moet je verder als gezin. Al vind ik dit enorm schrijnend", zucht Dennis. "Mijn grootste wens is dat dit nooit meer gebeurt."

Kind en Gezin zelf kreeg de afgelopen dagen enorm veel vragen binnen van bezorgde ouders. De organisatie laat weten dat alle klachten en meldingen, ook uit het verleden, welkom zijn en bekeken zullen worden. Samen met onder meer de Zorginspectie zoeken ze uit hoe er in de toekomst meer transparantie kan zijn over kinderdagverblijven waar er mogelijk problemen zijn geweest. 

Meest gelezen