Betalen gemeenten straks mee voor de loonsverhoging van agenten? VVSG: "Minister Verlinden verbreekt belofte"

De VVSG is boos omdat de lokale besturen mogelijk zouden moeten mee betalen voor de loonsverhoging van politieagenten. Een maand geleden bereikte minister Verlinden en de politievakbonden een akkoord over een loonsverhoging van 5 procent. Daarvoor zou jaarlijks 120 miljoen euro worden vrijgemaakt op het federale niveau, maar nu raakt bekend dat steden en gemeenten mogelijk toch zouden moeten meebetalen. Verlinden zegt dat dat niet klopt en dat ze er "maximaal naar streeft" om de rekening op het federale niveau te houden.

Na enkele weken politieacties en maanden onderhandelen bereikten de grootste politievakbonden NSPV en VSOA vorige maand een akkoord met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Er komt voor politieagenten een structurele loonsverhoging van vijf procent. Jaarlijks zou daar ongeveer 120 miljoen euro voor worden vrijgemaakt. Maar er is nu discussie over wie die factuur zal moeten ophoesten.

"De minister heeft ons beloofd dat het federale niveau die meerkost op deze fase op zich zou nemen. Maar nu vangen we op dat de factuur wordt doorgeschoven naar de lokale besturen", aldus Nathalie Debast van de VVSG. "Het is niet duidelijk hoe de minister die verdeelsleutel dan ziet. Maar drie vierde van de agenten is in dienst van de lokale besturen, dus als wij daarvoor moeten instaan gaat het over 90 miljoen (...) Het is goed dat agenten er iets bijkrijgen, maar wij hebben nooit het engagement opgenomen om daar sowieso iets van mee te betalen."

Factuur doorschuiven

Volgens Debast is meebetalen voor de lokale besturen hoe dan ook ondoenbaar. "Steden en gemeenten staan al erg onder druk op financieel gebied." Ook spreekt ze van een systeemfout. "Het is het federale niveau dat over het statuut van agenten zoals lonen beslist, wij zaten bij de onderhandelingen enkel als waarnemer. Maar uiteindelijk zijn de meeste agenten wel in dienst van de lokale besturen", aldus Debast. Het federale niveau beslist, en de lokale besturen moeten dan maar volgen en de factuur betalen, lijkt het. "Wij kunnen enkel protesteren op dit moment", zegt Debast. 

Ook is Debast niet te spreken over de mogelijke timing van volgende onderhandelingen. "De minister zou die willen opstarten vanaf 2024, terwijl wij enkel gezegd hebben dat te willen doen na de verkiezingen, met de nieuwe besturen. Dus pas vanaf 2025."

Verlinden (CD&V): "Streven is om steden en gemeenten niet te raken"

Gevraagd om een reactie laat minister Verlinden weten dat de lokale besturen niet geraakt zullen worden. "Ik denk dat er verwarring over ontstaan is omdat de lokale besturen de werkgever zijn van heel wat politiemensen, en dus ook instaan voor de loonkost. Maar ik heb altijd gezegd dat het mijn streven is om de kost van de loonsverhoging op het federale niveau te houden. Ik weet dat de lokale besturen, net zoals het federale niveau, het financieel moeilijk hebben (...) Maar ik kan niet vooruit lopen op de discussies die erover gaan zijn binnen de federale regering, maar ik ga ervoor vechten, dat heb ik altijd zo gezegd", aldus minister Verlinden. 

Volgens minister Verlinden had de VVSG aan de onderhandelingstafel de afgelopen weken en maanden geen beslissingskracht omdat er regels zijn vastgelegd door haar voorgangers. "Die zeggen dat de minister van Binnelandse Zaken de onderhandelingen leidt, en met politievakbonden aan tafel gaat (...) Maar ik vond het net belangrijk om de VVSG wel mee aan tafel te nemen als waarnemer", aldus Verlinden nog. Verlinden vindt het ook logisch dat er om de twee jaar naar het statuut van agenten wordt gekeken, reagerend op het vooruitzicht om in 2024 een nieuwe onderhandelingsronde op te starten. Of de lokale besturen dan ook buiten het financiële schot blijven, is maar de vraag. "Het is moeilijk in te schatten wat de context dan zal zijn", besluit Verlinden. 

Meest gelezen