radio 2

Drie Limburgse natuurgebieden krijgen geld om gevolgen van stikstofuitstoot aan te pakken

De Vlaamse regering trekt extra geld uit om in drie Limburgse natuurgebieden de gevolgen van de stikstofuitstoot op korte termijn aan te pakken. Het gaat om de Maten in Genk, de Mechelse Heide in Maasmechelen en de typische graslanden in de Voerstreek. 

Samen met de Kalmhoutse Heide en het Turnhouts Vennegebied krijgen de drie Limburgse natuurgebieden een prioritaire aanpak binnen het grote stikstofakkoord dat de Vlaamse regering gisteren bereikte. In de Maten wordt vooral de verdroging aangepakt van de vijvers die het dichtst bij de Genkerbaan liggen. "We gaan inzetten op het herstel van de toevoer van dat water", zegt Jos Ramaekers van Natuurpunt. "We moeten ervoor zorgen dat er geen huizen of winkels op de vijvers afwateren, zodat er geen vervuiling in komt. Daarnaast zetten we in op het herstel van die vijvers. Met graafwerken zal het slib eruit gehaald worden, zodat de oorspronkelijke vijvervegetatie opnieuw een kans krijgt."

Voeren

In de Voerstreek zullen ingrijpende graafwerken moeten gebeuren om de overbemeste graslanden te verschralen, zegt Jos Ramaekers: "Als je zo'n kalkgrasland wil herstellen dat teveel voedingstoffen bevat door vroegere landbouwactiviteiten en stikstof dat daar op neervalt, dan gaat het al snel over 20 à 30 cm dat je moet afgraven. Dat zijn gigantische hoeveelheden grond, goede grond om een tuin mee aan te vullen. Maar in de natuur is dat nefast."

Meest gelezen