Radio 2

De Watergroep wil minder water oppompen in Heers

De Watergroep wil iets minder water gaan oppompen in Heers. Het past de aanvraag voor een nieuwe vergunning voor het pompstation in Bovelingen (Heers) aan. Het gaat nu om een debiet van 850.000 kubieke meter, in plaats van 900.000 eerst. Maar dat kan de buurtbewoners niet geruststellen.

Tot nu toe pompt De Watergroep gemiddeld zo'n 900.000 kubieke meter aan water per jaar op in Bovelingen. En De Watergroep wilde dat in eerste instantie kunnen blijven doen, en vroeg daar vorig jaar een nieuwe vergunning voor aan. Maar dat veroorzaakte veel protest. Want veel huizen in Rukkelingen-Loon zijn aan het barsten. Volgens experts komt dat door het uitdrogen van de ondergrond. Over de kwestie lopen ook nog enkele rechtszaken.

Nieuwe studies toonden aan dat er in de toekomst een achteruitgang van de grondwaterlaag dreigt bij extreme klimaatomstandigheden, zoals extreme droogte. En daarom past De Watergroep haar vergunningsaanvraag aan. Het drinkwatermaatschappij wil nu 850.000 kubieke meter aan water gaan oppompen in Bovelingen.  

Het lijkt niet veel in absolute cijfers, maar de 900.000 kubieke meter bleek een kantelmoment te zijn

Kathleen De Schepper, De Watergroep

De verlaging lijkt erg beperkt. Maar het maakt wel degelijk een verschil, zegt Kathleen De Schepper van De Watergroep. "Het lijkt inderdaad niet veel in absolute cijfers, maar de 900.000 kubieke meter bleek een kantelmoment te zijn. Dan is er een dreigende onbalans in de waterlaag. Bij 850.000 is die dreiging er niet meer." 

De Watergroep wil meer water gaan oppompen uit de vierde put, en die ligt net vlakbij onze huizen

Erika Princen, bewoner Rukkelingen-Loon

Buurtbewoonster Erica Princen gelooft niet dat de problemen van de baan zullen zijn door de beperkte verlaging van het debiet. "De Watergroep heeft nu vier putten in Heers. En tot nu toe werd er vooral water opgepompt in de eerste drie, die liggen aan het pompstation zelf. Maar nu willen ze meer water gaan oppompen uit de vierde put, en die ligt vlakbij onze huizen."  

Stappenplan

"In eerste instantie gaan we een tijdelijke pompinstallatie installeren, die tegen de zomer in dienst wordt genomen", zegt Kathleen De Schepper van De Watergroep. "Die installatie zal een aantal klanten bevoorraden vanuit een ander station, waardoor we het volume in Bovelingen sneller kunnen terugbrengen." Op langere termijn zijn er plannen om in Borgloon een nieuw waterproductiecentrum te bouwen, maar daar moeten alle vergunningen en terreinen nog in orde gebracht worden. Dat kan ten vroegste tegen 2028 klaar zijn. "Daarna willen we het debiet in Heers dan verlagen naar 450.000 kubieke meter per jaar." 

Naast het beperken van het pompvolume, zal De Watergroep extra sonderingen en peilbuizen plaatsen om de grondwaterstanden in het oog te houden. 

Meest gelezen