Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

VN-baas Guterres: "Ik heb al veel klimaatrapporten gezien, maar nog nooit zo een als dit"

"Niets doen kost niet alleen mensenlevens, uitstel is niet langer een optie." Dat zegt de Klimaatcoalitie in een reactie op het nieuwe VN-rapport over de concrete impact van de klimaatverandering. VN-baas Guterres windt er evenmin doekjes om: "Dit rapport is een atlas van menselijk lijden, een aanklacht tegen falend klimaatleiderschap." 

Volgens het jongste VN-klimaatrapport over de impact, onze kwetsbaarheid door klimaatverandering en de aanpassingen die we ervoor doen, zijn de gevolgen erger dan gedacht.   

VN-baas Antonio Guterres sprak in zijn speech naar aanleiding van het rapport duidelijke taal: "Ik heb in mijn leven al veel klimaatrapporten gezien, maar nog nooit een zoals dit. Dit rapport is een atlas van menselijk lijden en een aanklacht tegen falend klimaatleiderschap."

Guterres benadrukte de hoogdringenheid van maatregelen omdat de impact nu al gebeurt en steeds erger wordt. Hij liet enkele keren duidelijk het woordje "nu" vallen: "De mensen en de planeet worden zwaar geraakt door klimaatverandering. Ongeveer de helft van de wereldbevolking leeft in de gevarenzone, nú, en veel ecosystemen staan op een point of no return (waarbij ze onherstelbare schade oplopen en niet meer kunnen terugkeren naar de oude toestand,  red.), nú. Niet opgevolgde koolstofvervuiling duwt de meest kwetsbaren op aarde met kikkersprongen richting afgrond, nú." 

BEKIJK: Guterres benadrukt dat het nu al volop aan het gebeuren is.

Videospeler inladen...

De Klimaatcoalitie eist dat België zijn verantwoordelijkheid neemt door snel de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en landen in het zuiden te steunen in hun aanpassings- en transitiebeleid. 

"En er is het verhaal van de biodiversiteit. De klimaatcrisis en het beschermen van onze natuur, dat gaat hand in hand. Hoe beter we onze bossen beschermen, des te beter kunnen we de klimaatcrisis bestrijden. Die cirkel zijn we nu aan het doorbreken door ontzettend veel te ontbossen. België moet veel meer doen,"  stelt Zanna Van Renterghem, vicevoorzitter van de Klimaatcoalitie. Ze wijst erop dat de Klimaatcoalitie ruim 100 oplossingen voorstelt om de klimaatcrisis te bestrijden. 

De vzw verenigt ruim 80 verschillende organisaties (natuur en milieu, noord-zuid, vakbonden, mutualiteiten, jongeren en burgerbewegingen) rond klimaatrechtvaardigheid.

De bevindingen zijn uiterst gedetailleerd en alarmerend

Greenpeace

Het WWF heeft het over "een dwingende oproep om de inspanningen voor aanpassing te versnellen en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen." Het rapport brengt "de scherpste waarschuwing tot nu toe over de catastrofale gevolgen van klimaatverandering voor de menselijke samenleving en de natuurlijke wereld. Het stelt onder meer vast dat de huidige maatregelen voor adaptatie ruim onvoldoende zijn. Ook België moet zijn investeringen opschalen want ook ons land is kwetsbaar." 

Volgens Greenpeace toont het rapport aan dat we niet klaar zijn voor wat op ons af komt. "De bevindingen zijn uiterst gedetailleerd en alarmerend," zegt woordvoerder Joeri Thijs. "Hoewel de armste landen van de wereld weinig of niets hebben bijgedragen aan de klimaatcrisis, betalen zij toch de hoogste prijs. Sociale ongelijkheid zal het effect van de klimaatcrisis nog versterken. Daarom is het cruciaal dat we onze acties voor het klimaat baseren op rechtvaardigheid en solidariteit." 

"Dit rapport moet iedereen wakker schudden", zegt Nafkote Dabi van Oxfam International aan Belga. "De mensen die in de zwaarst getroffen landen wonen, hebben dit rapport niet nodig om hen te vertellen dat het klimaat is veranderd. De hoogste prijs wordt nu al betaald door de veeboer in Somalië wiens hele kudde van de dorst is omgekomen. En door de moeder op de Filipijnen die in de gymzaal van een school schuilt omdat haar huis vlak voor Kerstmis is weggevaagd." 

Meest gelezen