Belga Images

Weken voor drama in  kinderdagverblijf 't Sloeberhuisje kreeg Kind en Gezin 17 meldingen over crèche

In de weken voor het drama in kinderdagverblijf 't Sloeberhuisje in de Gentse deelgemeente Mariakerke hebben meerdere ouders naar Kind en Gezin gebeld met klachten. Volgens de krant Het Laatste Nieuws hebben bezorgde ouders zeker dertig keer naar Kind en Gezin gebeld. Kind en Gezin heeft het over 17 klachten. 

Een koppel, met een kindje in de crèche, zegt tussen december en januari vier keer naar de klachtendienst van Kind en Gezin gebeld te hebben. "Maar ook van andere ouders hebben we vernomen dat ze verschillende keren contact hadden", klinkt het in Het Laatste Nieuws. "Als we alles bij elkaar leggen, dan komen we aan liefst 30 meldingen in drie maanden tijd."

De ouders hebben geen mishandeling gemeld, maar wel andere problemen. Zo zouden ziektedagen wel aangerekend worden. Het koppel probeerde dat uit te praten, maar nadat de uitbaatster in november erg boos geworden was, namen ze contact op met Kind en Gezin. Daar werd volgens hen echter afgeraden klacht in te dienen. 

Kind en Gezin bevestigt dat er meldingen waren. Geen 30, maar wel 17 unieke meldingen. "Die zijn allemaal geregistreerd in het systeem om die op te volgen. De Zorginspectie gaat ook in dat systeem kijken als ze een inspectie van een crèche voorbereiden. Dus het werd sowieso opgevolgd", zegt Nele Wouters van Kind en Gezin in "De ochtend" op Radio 1. Ze bevestigt ook dat het niet ging over meldingen van mishandeling: "Het gaat over discussies over het contract, of over het feit dat ouders het gebouw niet binnen mogen gaan door corona. Dat zijn meldingen van een totaal andere orde dan wat er uiteindelijk gebeurd is." Eerder had Kind en Gezin al toegegeven dat andere signalen over mogelijke mishandeling in de toekomst beter moeten worden opgevolgd.

De klachten die we kregen, waren van een totaal andere orde dan wat er uiteindelijk gebeurd is

Nele Wouters, Kind en Gezin

Kind en Gezin ontkent wel dat het ouders heeft afgeraden om een klacht in te dienen: "Wij zijn na de feiten met alle ouders in gesprek gegaan. Daar is naar voren gekomen dat hen is afgeraden om anoniem een klacht in te dienen. We hebben uitgezocht hoe dat kwam. Het klopt inderdaad dat we hebben aangeraden om klachten niet anoniem in te dienen. Want de opvang zou op basis van de klacht wel kunnen achterhalen wie ze heeft ingediend, en dan ben je niet langer anoniem. Bovendien, als je anoniem klaagt, dan kun je niet op de hoogte worden gehouden van wat er met die klacht gebeurt en dan kan de Zorginspectie je niet contacteren om extra vragen te stellen." Kind en Gezin raadt ouders aan om zeker altijd melding te doen als ze opmerkingen hebben over de crèche van hun kind.

Kind en Gezin reageerde in "De ochtend" op Radio 1. Het artikel gaat verder onder het gesprek:

James Arthur Photography

Volgens Het Laatste Nieuws hebben de ouders ook een klacht ingediend tegen Kind en Gezin, maar dat kon voorlopig niet worden bevestigd. "Ik heb daar nog geen formele bevestiging van gekregen, maar ik geloof de ouders als ze zeggen dat ze een klacht ingediend hebben", besluit Wouters.

In een korte reactie laat het kabinet van bevoegd minister Wouter Beke (CD&V) weten dat "elke melding of uiting van ongenoegen een klacht is en serieus genomen moet worden. Deze procedure moet dan ook absoluut geanalyseerd worden in de audit die we gevraagd hebben." 

Twee weken geleden kondigde Beke een audit aan die onder meer moet uitzoeken waarom er niet werd opgetreden. Tegen de zomer wordt de eerste inschatting van Audit Vlaanderen verwacht, aldus nog Bekes woordvoerder.

Op vrijdag 18 februari overleed een meisje van zes maanden in het UZ Gent na een hersentrauma dat ze in 't Sloeberhuisje had opgelopen doordat ze hevig door elkaar geschud was. Het Oost-Vlaamse parket verdenkt de vader van de uitbaatster.

Meest gelezen