Kamerplanten rond een ouderwetse tikmachine.
Photo by Shelby Miller on Unsplash

Alledaagse kamerplanten halen volop stikstofoxiden uit de lucht

Alledaagse kamerplanten kunnen de luchtvervuiling in huizen en kantoren aanzienlijk verminderen, zo blijkt uit Brits onderzoek. Aan de hand van een reeks experimenten waarin kamerplanten blootgesteld werden aan het schadelijke stikstofdioxide -  een veel voorkomende vervuilende stof - berekenden de onderzoekers dat planten in bepaalde omstandigheden de concentratie van NO2 met 20 procent kunnen doen dalen.

Wetenschappers van de University of Birmingham voerden in samenwerking met de Royal Horticultural Society verschillende experimenten uit met populaire kamerplanten die makkelijk te onderhouden zijn en niet al te duur, namelijk de lepelplant (Spathiphyllum wallisii), de drakenbloedboom (Dracaena fragrans) en Zamioculcas zamiifolia

De planten werden afzonderlijk in een testkamer geplaatst met een concentratie van stikstofdioxide (NO2) die vergelijkbaar is met die in een kantoor aan een drukke weg.

Het team stelde vast dat alle planten, ongeacht de soort, zowat de helft van de NO2 in de testkamer konden verwijderen binnen een uur. Of de plant in droge of natte grond stond, in lichte of donkere omstandigheden, speelde daarbij geen rol.

"De planten die we kozen waren heel verschillend van elkaar, maar ze vertoonden allemaal opvallend vergelijkbare capaciteiten om NO2 uit de lucht te halen", zei hoofdonderzoeker doctor Christian Pfrang. "Dat is een groot verschil met de manier waarop planten binnenshuis koolstofdioxide (CO2) opnemen: die is wel sterk afhankelijk van omgevingsfactoren zoals nacht of dag, of het gehalte aan vocht in de bodem."

Lepelplanten buitenshuis.
Vinayaraj/Wikimedia Commos/CC BY-SA 4.0

Luchtkwaliteit in kantoren

Het team berekende wat de resultaten kunnen betekenen voor kantoren. Zo bleek dat in een slecht geventileerd, klein kantoor met veel luchtvervuiling vijf kamerplanten de vervuiling met stikstofdioxide met ongeveer 20 procent kunnen verminderen. In een grotere ruimte zou het effect nog zo’n 3,5 procent zijn, maar meer planten toevoegen zou dat percentage weer doen stijgen.

De effecten van met stikstofdioxide vervuilde lucht zijn niet mis. Stikstofdioxide is schadelijk voor de menselijke gezondheid en kinderen zijn er extra gevoelig voor. Het kan ontstekingen veroorzaken in de longen en leiden tot kortademigheid en astma. Daarnaast behoren hart- en vaatproblemen tot de mogelijke gevolgen en recente studies leggen ook een link met dementie.

Het mechanisme waarmee de planten de NO2 opnemen, blijft een mysterie voor de onderzoekers. "We denken niet dat de planten hetzelfde proces gebruiken als voor de opname van CO2, waarbij het gas wordt geabsorbeerd door huidmondjes in de bladeren", zei Pfrang. "Er waren geen aanwijzingen, zelfs niet in meer langdurige experimenten, dat onze planten de NO2 terug in de atmosfeer hebben afgegeven, dus er vindt waarschijnlijk een biologisch proces plaats waarbij ook de grond betrokken is. Maar we weten nog niet wat dat is."

Dracaena fragrans in bloei.
കാക്കര/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

Gesofisticeerde tools

In een volgende fase van het onderzoek zal het team gesofisticeerde tools ontwerpen om de luchtkwaliteit binnenshuis aan te pakken. Daarbij zal rekening gehouden worden met een veel groter aantal variabelen. 

Het nieuwe project, dat gefinancierd wordt door de Britse weerkundige dienst, het Met Office, zal mobiele instrumenten gebruiken om de luchtkwaliteit te meten. Zo wil men vervuilende stoffen identificeren en hun effecten nagaan in huiskamers en kantoorruimten. Dat moet dan een schat aan gegevens opleveren om de tools te ontwikkelen.  

De studie is gepubliceerd in Air Quality, Atmosphere & Health. Dit artikel is gebaseerd op een telex van IPS en een persbericht van de University of Birmingham.

Meest gelezen