Energieregulator Creg: "België is voor 40 procent afhankelijk van Russisch aardgas"

In een recent rapport waarschuwt de federale energieregulator Creg voor grote afhankelijkheid van (Russisch) aardgas. De Creg kijkt vooral naar blootstelling aan prijzen op de markt en zegt op basis daarvan dat België, net als de rest van Europa, voor 40 procent afhankelijk is van Russisch aardgas, in plaats van vier tot zes procent, zoals de regering stelt. 

Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) heeft aan verschillende instanties een rapport gevraagd over de gasbevoorrading van ons land en de invloed daarop van de oorlog in Oekraïne.  Eén van die rapporten, dat van de Creg, is uitgelekt in De Morgen. Ook onze redactie kon de tekst inkijken. 

Een belangrijke boodschap in het rapport is de waarschuwing voor de grote macht op onze economie van aardgasproducenten van buiten de Europese Unie (EU). De Europese regelgeving heeft daar dus zo goed al geen impact op. Die aardgasproducenten zijn dan ook nog eens monopolisten onder staatscontrole: Gazprom in Rusland, Equinor in Noorwegen of Sonatrach in Algerije. Samen zijn deze drie goed voor ruim 80 procent van de aardgasinvoer in de EU. 

Geïntegreerde markt

De Creg wijst er ook op dat België, wat prijszetting en bevoorrading betreft, deel uitmaakt van de geïntegreerde aardgasmarkt in Noordwest-Europa en bij uitbreiding de interne Europese markt. "Het is de Europese markt die wordt bevoorraad met aardgas en niet de lidstaten", staat er in het rapport.

En op die Europese markt komt 40 procent van het aardgas uit Rusland. "Mocht bijvoorbeeld de aanvoer uit Rusland naar de EU wegvallen, dan kampt heel de EU met een tekort van 40 procent", zo schrijft de Creg. Dat is dus heel wat meer dan de vier of zes procent waar minister Tinne Van der Straeten het meestal over heeft.

Wie heeft gelijk?

De minister en de regulator drukken de afhankelijkheid van Russisch gas op een andere manier uit. Ingenieur Filip Van den Abeele, actief in de olie- en gasindustrie, legt het uit als volgt: "Het is een semantische discussie. Als je de molecules methaan doorheen de pijpleidingen volgt, komt inderdaad maar een handvol procenten uit Rusland. 

"Maar we ondergaan, wars van de oorsprong van het gas, wél de prijsdynamiek op de Europese gasmarkt. Dus de blootstelling in pure centen ligt dichter bij de 40 procent", klinkt het. Of nog anders gesteld: het hangt ervan af of je rekent in volumes aardgas die je als land verbruikt, of in blootstelling aan schaarste en  prijzen op de markt waarop je je bevoorraadt.

Kernuitstap

Verder pleit de Creg ook nog tegen de kernuitstap, zonder dat met zoveel woorden te zeggen. "De Creg is van mening dat de huidige harde werkelijkheid leert dat België de aardgasafhankelijkheid voor elektriciteitsproductie niet kan uitbreiden", staat er te lezen. Vrij vertaald: alle kerncentrales sluiten en (tijdelijk) vervangen door aardgascentrales is geen goed idee.

Het rapport van de Creg maakt deel uit van een ruimere opdracht, waarbij ook nog input wordt verwacht van ondermeer Fluxys, het bedrijf dat het aardgas transporteert, en Apetra, de beheerder van onze strategische aardolievoorraden. De Overheidsdienst Economie zal dan een synthese maken. 

Meest gelezen