Containerklassen, inzet netwerk van Oekraïners en CLB's: zo wil minister Weyts Oekraïense kinderen opvangen in onderwijs

Bij de Oekraïense vluchtelingen die in ons land aankomen, zijn heel wat kinderen en jongeren en zij zullen uiteraard les moeten krijgen in de periode waarin zij hier verblijven. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts zal daarom alvast containerklassen voorzien en hij bekijkt ook of Oekraïners die hier al langer wonen ingezet kunnen worden om les te geven. 

De Oekraïense vluchtelingen die in ons land aankomen moeten zo snel mogelijk een woning vinden, maar wanneer ze kinderen hebben, is het ook essentieel dat zij zo snel mogelijk naar school kunnen om les te volgen.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft van de voorbije krokusvakantie al gebruikgemaakt om een aantal maatregelen voor te stellen. Die zullen door de Vlaamse regering besproken worden en moeten zo snel mogelijk afgeklopt worden. 

Beluister het volledige gesprek met minister van Onderwijs Weyts in "De ochtend":

Containerklassen

In de scholen zal er sowieso extra capaciteit nodig zijn om de Oekraïense kinderen op te vangen. Volgens minister Weyts kan er daarvoor snel geschakeld worden. "Wij hebben nu ook al onder meer via het gemeenschapsonderwijs de mogelijkheid om daar in een versnelde procedure te kunnen voorzien in mobiele units, containers dus." 

"Wat we nu op korte termijn willen doen, is -hopelijk deze week nog- een hele reeks maatregelen afkloppen om die vervolgens met het onderwijsveld te gaan doorspreken. Ik denk dat we vooral de komende weken met de problematiek geconfronteerd zullen worden, maar dan zullen we klaarstaan."

Leerkrachten?

Er wordt uiteraard ook gekeken naar het OKAN-onderwijs. Dat is onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen en jongeren van niet-Belgische of niet-Nederlandse nationaliteit die nieuw binnenkomen in ons land en het Nederlands onvoldoende beheersen. Via het onthaalonderwijs kunnen deze leerlingen zo snel mogelijk Nederlands leren. 

"Normaal is het zo dat het daar gaat om leerkrachten, mensen met een pedagogisch bekwaamheidsbewijs. Gelet op het leerkrachtentekort zullen we daar ook wel mensen met een ander profiel moeten kunnen inschakelen", zegt minister Weyts. 

Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, stelde gisteren al voor om eventueel leerkrachten die gevlucht zijn uit Oekraïne, ook mee in te zetten.

Minister Weyts is al aan het praten met de Oekraïense ambassadeur. "Wij willen gebruikmaken van het netwerk van Oekraïners die in Vlaanderen wonen en die ook Nederlands spreken. We zouden die mensen ook kunnen inzetten om te assisteren. Dat lijkt me een veel beter spoor,  je hebt daar het voordeel dat ze al Nederlands spreken, wat niet het geval is voor wie nu meekomt in de vluchtelingenstroom. Ik denk trouwens dat die mensen nu andere bezorgdheden hebben dan meteen voor een klas gaan staan die ze ook niet kennen." 

Psychologische begeleiding

De kinderen en jongeren die uit Oekraïne gevlucht zijn, hebben vaak al heel wat meegemaakt en de kans is zeer reëel dat zij de komende tijd ook psychologische begeleiding nodig zullen hebben om te helpen hun ervaringen te verwerken. 

Dat is volgens minister Weyts een taak voor de CLB's (centra voor leerlingenbegeleiding). "Gelukkig hebben we daar hun expertise en er zal nu na corona een beetje extra capaciteit ontstaan. We zullen hen extra ondersteunen, maar we kunnen hen nu zinvol gebruiken."

Alle voorgestelde maatregelen (onder meer ook rond extra omkadering voor kleuters, leerlingenvervoer en op termijn ook zomerscholen en een erkenningsprocedure voor diploma's) zullen door de Vlaamse regering besproken worden. 

Meest gelezen