Minister Beke stelt opdrachthouder en extern comité van toezicht aan voor kinderopvang

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) stelt een opdrachthouder en een extern Comité van Toezicht aan om de kinderopvang in Vlaanderen te hervormen en de kwaliteit ervan te verbeteren. 

De voorbije weken doken er verschillende schrijnende verhalen op over wantoestanden in Vlaamse kinderdagverblijven. Zo was er 't Sloeberhuisje in Mariakerke, waar een baby is overleden na mishandeling. Nadien dook ook het verhaal op over een vrouw die een kinderdagverblijf in Schoten mocht blijven uitbaten nadat ze veroordeeld was voor de mishandeling van kleine kinderen. 

In het Vlaams Parlement komt er een onderzoekscommissie die de wantoestanden in de kinderopvang moet uitspitten, maar in afwachting neemt Beke al een hele reeks maatregelen die samen met de al eerder aangekondigde audit de toestand moeten verbeteren. 

Zo komt er een opdrachthouder die de handhavingsprocedures onder de loep neemt en herorganiseert. Een extern Comité van Toezicht zal genomen beslissingen onderzoeken en moeilijke dossiers mee beoordelen. 

De opdrachthouder zal ook verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van een actieplan, dat volgende elementen bevat:

  • Een verstrenging van de vergunningsvoorwaarden, gebaseerd op de resultaten van de audit.
  • Meer samenwerking tussen de Zorginspectie en het agentschap Opgroeien, de verantwoordelijke voor handhaving en voor aanmaningen, schorsingen en sluitingen.
  • Het vergroten van de transparantie, onder meer door het publiceren van de inspectierapporten.
  • Een bundeling van de klachten van de laatste vijf jaar.
  • Bijkomende afspraken over de doorverwijzing en de behandeling van meldingen over de kinderopvang.
  • Crisisinterventies ter plaatse in geval van ernstige twijfels bij het goed functioneren van een kinderopvang moeten mogelijk worden.
  • Handhaven van een voorzichtigheidsprincipe. Afgelopen jaar werden 40 dossiers gescreend door een expertenteam. Als er nog ernstige tekorten zijn, zullen de voorzieningen geschorst en gesloten worden.
  • Kind en Gezin besteedt meer aandacht aan de actieve opvolging van knipperlichtdossiers op het terrein. 
  • Een nieuw intersectoraal kwaliteitsdecreet met een sterkere participatie van ouders.

Meest gelezen