Radio 2

Jolien Wevers is nieuwe Vlaamse everzwijncoördinator: "Niet de bedoeling dat alle everzwijnen weg moeten"

Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft een everzwijncoördinator aangesteld. Dat is Jolien Wevers geworden. Zij moet een plan van aanpak uitstippelen om de schade door everzwijnen te verminderen. Omdat de problemen met everzwijnen in Limburg momenteel het grootst zijn, werkt ze vanuit het provinciehuis in Hasselt. 

De populatie everzwijnen ging de afgelopen jaren in stijgende lijn, vooral in Limburg, maar ook in de Antwerpse Kempen. Tegelijk nam ook de schade aan velden en tuinen toe. Daardoor liepen de gemoederen tussen boeren, jagers en natuurliefhebbers soms hoog op. De everzwijncoördinator wil nu met alle betrokken partijen samen het probleem aanpakken. 

"De nadruk ligt op schade voorkomen", vertelt Jolien Wevers. "Ik wil met alle partijen aan tafel gaan zitten om de lokale situaties te bekijken. Het is niet de bedoeling dat alle everzwijnen weg moeten. Het zijn inheemse dieren. Maar de vraag is hoe we de schade tot een minimum kunnen beperken." 

Niet alle everzwijnen moeten weg, het is wel de vraag of we ze in alle landschappen moeten tolereren

Jolien Wevers, everzwijncoördinator

Vorig jaar zijn in Limburg bijna 3.000 everzwijnen doodgeschoten door jagers. Dat zijn er zo'n 1.000 meer dan in 2020. Dat blijkt uit cijfers van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. 

Maar Jolien Wevers wil als everzwijncoördinator niet alleen focussen op jacht. Ze wil ook preventieve maatregelen nemen. "Als je zegt dat een populatie moet verminderen door erop te jagen, dan stel je het te zwart-wit. Door te focussen op het verminderen van schade, die meetbaar is, kunnen we een bredere waaier aan maatregelen inzetten want ook preventie en sensibilisering zijn belangrijk."

"Ecologisch gezien horen everzwijnen hier ook thuis", gaat Wevers verder. "Het is natuurlijk de vraag of we ze in alle landschappen moeten tolereren. Misschien zijn er gebieden die schadegevoelig zijn en waar we ze moeten weren, bijvoorbeeld in gebieden met veel landbouw. De groei van de populatie tegenhouden, dat gaat niet gemakkelijk zijn. Maar door samen te werken zullen we de schade wel kunnen beperken."

Meest gelezen