3M gaat in beroep tegen strengere lozingsnormen voor PFAS

Het chemiebedrijf 3M gaat in beroep tegen de strengere lozingsnormen voor PFAS die de Antwerpse deputatie in oktober vorig jaar oplegde, en die Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) op 7 maart verder aanscherpte. Die normen zouden met onmiddellijke ingang gelden, maar 3M noemt die termijn "niet realistisch".

In oktober verstrengde de Antwerpse deputatie de normen voor PFAS-concentraties in het lozingswater van 3M. Voortaan zou het chemiebedrijf  nog maar een dertigste mogen lozen van de hoeveelheid PFOS die voordien werd toegestaan: 1 microgram per liter, terwijl dat voordien 30 microgram was. Bovendien werden de lozingsnormen ook verstrengd naar waarden tussen de 1 en 30 microgram voor acht andere stoffen uit de PFAS-familie, waaronder PFOA, PFBS en PFBA.

PFAS is een familie van zogenaamde forever chemicals, chemische stoffen die amper afbreken en zich daardoor opstapelen in het lichaam. PFOS is een van die stoffen. Ze worden onder andere in verband gebracht met een verhoogd risico op kanker, schildklier- en vruchtbaarheidsproblemen.

3M vond die verstrengde voorwaarden onhaalbaar en ging in beroep. Het dossier belandde op het bureau van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. Zij verwierp het beroep van 3M vorige week en scherpte de lozingsnormen verder aan naar 0,1 microgram per liter water voor PFOS én de acht andere PFAS. Ze argumenteerde dat Lantis, de bouwheer van de Oosterweelwerken, nu al aan die norm moet voldoen en die ook haalbaar acht. Nog volgens het kabinet zou 3M dezelfde normen trouwens al halen in 90 procent van de zelf gerapporteerde lozingen.

"Geen realistische termijn"

Maar het chemiebedrijf 3M oordeelt anders over die haalbaarheid - of tenminste, de termijn waarop de normen opgelegd worden. De verstrengde normen gaan immers meteen in. 

In een persmededeling laat 3M weten dat het zich niet verzet tegen de gewijzigde normen op zich. Wel bieden de nieuwe vergunningsvoorwaarden volgens het bedrijf "in tegenstelling tot andere bedrijven in Vlaanderen, geen realistische termijn voor 3M om aan de vergunningseisen te voldoen, alle emissies zorgvuldig te onderzoeken en haar zuiveringstechnologie verder te optimaliseren".

Nog volgens 3M zouden de nieuwe lozingsnormen, als ze meteen ingaan,  net méér PFAS-emissies kunnen veroorzaken doordat de voorgestelde wijziging "in de praktijk de aanwezige zuiveringsinstallatie voor grond- en regenwater zou stilleggen".

Meest gelezen