Regering wil 2 jongste reactoren 10 jaar langer openhouden, ruim miljard voor snellere omslag naar hernieuwbare energie 

Er komt in 2025 dan toch geen volledige kernuitstap in ons land. De federale regering wil de twee jongste kernreactoren 10 jaar langer in gebruik houden. Op die manier wil de regering de bevoorradingszekerheid van elektriciteit in ons land veiligstellen. Nu moet er wel nog met uitbater Engie gesproken worden. Tegelijk trekt de regering ruim 1 miljard euro extra uit om sneller de omschakeling te maken naar hernieuwbare energie.

Kernenergie

Na urenlange onderhandelingen heeft het federale kernkabinet - zoals verwacht - beslist om de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3 toch niet te sluiten in 2025. Nochtans hadden de regeringspartijen in hun regeerakkoord de voorziene kernuitstap - beslist in 2003 - op zich "herbevestigd", weliswaar rekeninghoudend met de bevoorradingszekerheid. De volledige kernuitstap was een belangrijk programmapunt van de groene partijen in de regering.

Maar de regering wil de twee jongste kernreactoren nu dus toch langer openhouden. Een volledige kernuitstap in 2025 stond al langer ter discussie, ook binnen de regering waar vooral de Franstalige liberalen tegengas gaven. Want wat met de bevoorradingszekerheid en de elektriciteitsprijzen? Eind vorig jaar besliste de federale regering om de knoop op 18 maart door te hakken, waarbij een volledige kernuitstap in 2025 wel degelijk als "plan A" werd bevestigd. 

Onder druk van de recent zeer hoge gasprijzen (gascentrales zijn een direct alternatief om een kernuitstap op te vangen) en de Russische inval in Oekraïne (Rusland is een belangrijke leverancier van gas) hebben de groene partijen onlangs uiteindelijk toch een bocht genomen en zijn ze losgekomen van het "plan A".

Dit moet de onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen versterken in turbulente geopolitieke tijden 

Federale regering

Quid Engie?

Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) heeft nu het mandaat van de regering om te onderhandelen met Engie, de Franse uitbater van de kerncentrales in ons land, over het langer openhouden van Doel 4 en Tihange 3. Minister Van der Straeten gaat die gesprekken samen met premier Alexander De Croo (Open VLD) voeren.

Onderhandelingen die overigens wellicht wel met een flink prijskaartje zullen komen, al zegt Groen-voorzitter Meyrem Almaci dat er "geen blanco" cheque zal gegeven worden. "Alles waar Engie vandaag verantwoordelijk voor is, daar blijft ze verantwoordelijk", verduidelijkt minister Van der Straeten. Het gaat dan over de miljardenfactuur voor de verwerking van het nucleaire afval.

Volgens premier De Croo is er de afgelopen weken "veel contact geweest" met Engie. "We zullen op een respectvolle manier met hen onderhandelen, ik ben zeker dat zij dat ook met ons zullen doen."

Bekijk de uitleg van premier Alexander De Croo (Open VLD):

Videospeler inladen...

Gas

De twee jongste kernreactoren 10 jaar langer openhouden zal niet volstaan om de bevoorradingszekerheid te garanderen. Daarom heeft de regering ook beslist dat er twee gascentrales moeten bijkomen. "We stellen vast dat de gascentrale van Vilvoorde niet de nodige vergunningen heeft gekregen", zegt premier De Croo daarover. Dat was destijds een beslissing van de Vlaamse regering.  "Maar het werk van Elia (de hoogspanningsnetbeheerder, red.) heeft aangetoond dat er voldoende gelijkwaardige uitvoerbare capaciteit beschikbaar is."

Op termijn gaat de verlenging van kernenergie het mogelijk maken om de omslag naar meer hernieuwbare energie op een efficiënte manier te kunnen doen
Premier Alexander De Croo (Open VLD)

Wind en zon

Daarnaast komt er ook een pakket maatregelen om de productie van duurzame energie te stimuleren. Het gaat dan onder meer om de verlaging van de btw naar 6 procent voor warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen voor dit en volgend jaar. De btw-verlaging zal gelden op woningen van minder dan tien jaar oud. Ook komen er extra investeringen in windmolenparken op zee. In de NMBS-stations komen zonnepanelen en slimme laadpalen. Waar mogelijk komen ook op daken van federale overheidsgebouwen zonnepanelen.

De regering trekt ruim 1 miljard euro uit voor het energietransitieplan. Groen had wel een plan van 8 miljard euro op tafel gelegd. "We zijn pijnlijk afhankelijk van energie uit het buitenland. Die afhankelijkheid zuigt onze portmonnee leeg. Vandaag ging het over hoe we structureel onafhankelijk worden en over hoe we die versnelling kunnen doen op vlak van hernieuwbare energie", aldus federaal minister van Energie Tinne van der Straeten (Groen). "Die versnelling is ongezien."

Volgens minister Van der Straeten is die omschakeling naar hernieuwbare energie ook belangrijk voor het geval uitbater Engie niet akkoord zou gaan met een verlenging van de twee jongste kernreactoren in ons land.

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) legde de nadruk op de omschakeling naar hernieuwbare energie. "Ik ben vandaag een tevreden minister van Energie":

Videospeler inladen...

Bekijk het interview met minister Van der Straeten in "Laat":

Videospeler inladen...

Meest gelezen