Mensen van Afrikaanse afkomst ondervinden volgens Unia nog vaak racisme in onze maatschappij

Meer dan een kwart van de meldingen die bij Unia, het interfederaal Gelijkekansencentrum binnenlopen, gaat over racisme. Dat blijkt uit een rapport dat Unia vandaag bekend maakt op de internationale dag tegen racisme. Vooral mensen van Afrikaanse afkomst ondervinden nog veel racisme in onze maatschappij. Unia pleit voor meer praktijktests om racisme op te sporen. 

Op de Internationale dag tegen racisme publiceert Unia een rapport over de discriminatie van mensen van Afrikaanse origine in België en doet ze een reeks aanbevelingen. In de domeinen werkgelegenheid, huisvesting en onderwijs zijn de discriminatie en ongelijkheid van deze groep het meest voelbaar. Het contrast tussen hun soms hoge opleidingsniveau en hun lage werkgelegenheidsgraad valt op.

Hoe donkerder je huidskleur is, hoe meer je met discriminatie en racisme te maken krijgt

Els Keytsman, directeur Unia

Els Keytsman, directeur van Unia, ziet dat huidskleur nog al te vaak een rol speelt in onze samenleven. "Wat opvalt uit ons onderzoek is dat hoe donkerder je huidskleur is, hoe meer je met discriminatie en racisme te maken krijgt."

Vooroordelen in het onderwijs

De meldingen die bij Unia in verband met racisme binnenkomen, gaan over verschillende domeinen. "Er is heel wat discriminatie op de huisvestingsmarkt en dat is een heel groot pijnpunt", legt Keytsman uit. "Maar het begint eigenlijk al in het onderwijs, waar er toch nog te veel vooroordelen spelen. Het gaat vaak onbewust, maar dat toont ook de moeilijkheid en het structurele van het probleem aan, waardoor kinderen van Afrikaanse origine iets vaker dan anderen in het zogenoemde watervalsysteem terecht komen en niet kunnen studeren wat ze graag willen studeren. "

Zorgwekkende positie op de arbeidsmarkt

Unia onderstreept in haar cijferanalyse dat, zelfs met een diploma hoger onderwijs (bachelor, master of doctoraat), mensen van Sub-Saharaanse afkomst het moeilijker hebben dan Belgen of mensen van een andere origine om een baan te vinden. Een diploma garandeert hen dus niet dezelfde arbeidskansen. De arbeidsparticipatie van mensen van Sub-Saharaanse origine met een diploma hoger onderwijs ligt dicht bij Belgen met een diploma lager middelbaar onderwijs. Het effect is ook merkbaar in hun salaris: voor hetzelfde diploma en studierichting verdienen deze mensen minder dan mensen van een andere origine.

"Maar ook op de werkvloer zelf zien we nog veel ongelijkheid en daar krijgen we regelmatig meldingen over", zegt Keytsman. "Een frappant voorbeeld was een melding van een supermarkt waar ook een slagerij is. Omdat er opmerkingen kwamen van het cliënteel dat niet wilde bediend worden door een slager met zwarte huidskleur, is een Afrikaanse man ontslagen. We zijn met hem naar de rechter gestapt en daar heeft hij de case ook gewonnen omdat het een flagrant geval van racisme was."

Praktijktests

Unia pleit voor positieve acties om racisme in onze maatschappij tegen te gaan. De organisatie wil meer praktijktest om racisme vast te kunnen stellen. "Met zogenaamde mystery calls is het mogelijk om op een objectieve, onderbouwde manier na te gaan of er racisme of discriminatie voorkomt", zegt Keytsman daarover. "We zijn dus blij dat de wetgever de regels voor zulke mystery calls eenvoudiger heeft gemaakt.

Unia wil nog een stap verder en pleit voor een nationaal plan tegen racisme. "Zoveel jaar na de grote wereldconferentie tegen racisme in Durban in 2001, wordt het hoog tijd dat ons land - dat ook op die conferentie was - werk maakt van een nationaal actieplan tegen racisme. We hopen dat er zo snel mogelijk een alles omvattend plan komt en ook de nodige budgetten om racisme tegen te gaan."

Meest gelezen