Google Maps

PFAS-vervuiling rond brandweerkazerne in Landen: "Gebruik geen grondwater en eet geen eigen groenten"

Een aantal inwoners van Landen heeft van het stadsbestuur een brief gekregen waarin gewaarschuwd wordt voor PFAS-vervuiling. Mensen die in een perimeter van 100 meter rond de oefensite van de brandweerkazerne wonen, wordt gevraagd om maatregelen te nemen. Zo mogen ze geen grondwater meer gebruiken, en best geen eieren of groenten uit de tuin eten.

Sinds de zomer van 2021 is de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM versneld van start gegaan met de uitvoering van bodemonderzoeken op PFAS-verdachte risicolocaties in Vlaanderen. PFAS is de verzamelnaam voor chemische stoffen die vervuilend zijn voor de bodem en het grondwater. In Landen werd op de oefensite van de brandweerkazerne aan het Slachthuisplein door OVAM een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. “De resultaten van dat onderzoek wijzen op een PFAS-verontreiniging op de site. Verder beschrijvend bodemonderzoek is noodzakelijk en wordt ook zo snel mogelijk uitgevoerd”, zegt burgemeester Gino Debroux (L’anders).

"No regret-maatregelen"

In afwachting van de resultaten van dat onderzoek adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid om in een perimeter van 100 en 500 meter rond de site een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen om blootstelling aan PFAS te vermijden. Ondertussen hebben de 170 gezinnen in een perimeter van 100 meter rond de brandweersite een brief gekregen met de zogenaamde “no regret-maatregelen”. “Dat betekent dat ze best geen groenten uit eigen tuin eten, ook geen eieren van eigen kippen en geen grondwater gebruiken voor het bewateren van de moestuin of om te koken.  Ook voor de omwonenden in een perimeter van 500 meter wordt afgeraden om grondwater te gebruiken”, zegt Debroux.

Info-avond

Volgende week maandag houdt de stad Landen een informatieavond over de PFAS-vervuiling. “We zijn ons ervan bewust dat heel wat mensen met vragen zitten en zich ongerust maken over dit nieuws. Wie zich zorgen maakt, kan de gemeentediensten bellen tijdens de kantooruren en is dus ook welkom op de een infoavond", aldus burgemeester Debroux. 

Meest gelezen