Radio 2

Boeren voeren actie tegen Vlaams stikstofakkoord op wielerwedstrijd Brugge-De Panne Classic

In De Moeren voeren landbouwers actie met spandoeken en tractoren tijdens de wielerwedstrijd Brugge-De Panne Classic. Ze protesteren tegen het nieuwe stikstofplan van de Vlaamse overheid. De actievoerders vinden dat de landbouw te veel geviseerd wordt om de uitstoot van ammoniak te verminderen, en de industrie te weinig.

De Moeren, op de grens tussen België en Frankrijk, vormen meestal het decor voor waaiervorming tijdens de koers. De wind krijgt er vrij spel en beukt snoeihard in op het wielerpeloton. Maar deze namiddag zijn het de boeren die van zich laten horen tijdens de drie passages van de wedstrijd Brugge-De Panne Classic. Tractoren, spandoeken en een tifo moeten het ongenoegen tegen het nieuwe stikstofakkoord van de Vlaamse regering kracht bijzetten. Dat akkoord wil de stikstofuitstoot in de veeteelt aanzienlijk verminderen.

“De campagne ‘Stop de waanzin!’, is een initatiatief van Boerenbond, Groene Kring en Ferm voor Agravrouwen”, steekt Flor Blieck van wal. Samen met zijn vader Johan baat hij een varkensboerderij met 500 zeugen uit in De Moeren. “Ik heb nog een vergunning tot 2030 maar tegen dan moet ik in zes van de acht stallen een stikstofreductie halen van 60 procent. De enige manier is de installatie van zes luchtwassers. Een investering van 300.000 tot 600.000 euro.” Ook bijkomende investeringen in de stallen zelf zijn wellicht nog nodig. “Die investering is niet haalbaar als je weet dat onze dierenstapel op termijn nog met 30 procent moet verminderen”, aldus Blieck.  Een sector in crisis dus. 

Radio 2

Eindeloze file

Al geeft de jonge boer toe dat er iets moet gebeuren rond die stikstofuitstoot in de landbouw. “De veeteelt is een grootvervuiler op het vlak van stikstof. Maar die uitstoot helemaal uitsluiten is niet mogelijk. Daarom moet de inspanning evenredig verdeeld worden over de gezinnen en de industrie. De industrie mag eindeloos groeien maar wordt tegelijkertijd ongemoeid gelaten.”
Flor wijst naar de schier eindeloze file vrachtwagens, die op de E40 even verderop de Franse grens trotseert. “Mijn bedrijf ligt dicht bij het natuurreservaat de Cabourduinen. Net daarom krijg ik extra strenge regels opgelegd om te vermijden dat de stikstof neerslaat in dat natuurreservaat. Die file staat daar dikwijls dag en nacht en stoot ook stikstof uit. Maar er wordt niets aan gedaan”, betreurt Blieck.

De 30-jarige boer ziet de toekomst somber in. “Daarom maken we gebruik van deze wedstrijd om de brede bevolking op de hoogte te brengen van ons protest. De wedstrijd hinderen zelf is niet aan de orde want dan komen we negatief in beeld en we willen een positief beeld achterlaten.”      

Radio 2

Meest gelezen