VRT lanceert EDUbox over gezondheid voor jongeren

Onze planeet staat onder grote druk. Getuige daarvan zijn de natuurrampen en pandemieën die elkaar steeds sneller opvolgen. Maar welke veranderingen op grote schaal zijn hier verantwoordelijk voor? En wat is de impact hiervan op de gezondheid van de mens? De nieuwe EDUbox Gezondheid gaat op maat van jongeren dieper in op het belang van een gezonde planeet.

Wat hebben complexe problemen als klimaatverandering en verstedelijking te maken met de opmars van exotische muggen in Europa? En hoe zorgt ontbossing ervoor dat we alerter moeten zijn voor nieuwe ziektes? 

Een antwoord op deze vragen is allerminst eenvoudig. Toch staat dit inzicht centraal in de EDUbox Gezondheid: Wetenschap voor een duurzame relatie tussen mens, dier en planeet, het kant-en-klaar lespakket van VRT voor leerlingen uit het secundair onderwijs.

De leerlingen leren in eerste instantie bij over hoe de wereld er de afgelopen eeuwen op vooruit is gegaan en dat net die vooruitgang ons voor heel wat uitdagingen plaatst. Klimaatverandering, ontbossing, globalisering en verstedelijking zijn fenomenen die veranderingen op grote schaal in gang zetten.

Deze veranderingen vormen een bedreiging voor de gezondheid. Niet alleen van de mens, maar ook van andere dieren en van de planeet. Een mogelijke oplossing voor deze bedreigingen is blijven inzetten op wetenschappelijk onderzoek. De jongeren krijgen met deze EDUbox inzicht in de wetenschappelijke methode. Tegelijk krijgen ze ook tips aangereikt over wat ze zelf kunnen doen én wordt het belang van internationale samenwerking benadrukt. Want dezelfde problemen duiken overal ter wereld op.

Ten slotte gaan ze zelf aan de slag met een speciaal voor deze EDUbox ontwikkelde simulator. Als wetenschappers die onderzoek doen naar exotische muggen in ons land, moeten ze proberen een exotische muggenpopulatie terug te dringen. Daarbij zetten de jongeren de aangeleerde kennis om in de praktijk.

Bekijk hier enkele fiches uit de EDUbox en lees daaronder verder.

Zelfstandig groepswerk

Dit educatief pakket is specifiek gemaakt op maat van jongeren. In de klas kunnen leerlingen in kleine groepjes zelfstandig aan de slag gaan met behulp van een fysieke doos met fiches of een digitale variant op een interactieve website. Deze zijn gekoppeld aan een uitgebreid luik audiovisueel materiaal.

Beide lesvormen zijn op identieke wijze opgebouwd. Ze starten met een introductie, gevolgd door een stukje theorie en verschillende opdrachten. Aan het einde gaan de leerlingen aan de slag met de simulator. Stap voor stap krijgen ze zo meer inzicht in de complexiteit van fenomenen als klimaatverandering en globalisering en hun impact op onze gezondheid.

VRT maakte voor deze EDUbox educatieve video’s met verschillende experten. Onder meer Isra Deblauwe (van het Instituut voor Tropische Geneeskunde) en dokter Severin von Xylander (WHO-vertegenwoordiger in Mozambique) leggen uit hoe de wetenschap bijdraagt aan een oplossing.

Meer weten? Op deze pagina vind je meer informatie over de inhoud van de EDUbox en hoe je hem kan gebruiken.

EDUbox

EDUbox is een educatief en interactief concept om jongeren te laten kennismaken met één bepaald maatschappelijk thema. Eerder kwamen al onderwerpen als duurzaamheid, identiteit, sociale media en wij-zij-denken aan bod. De EDUbox Gezondheid is al het veertiende lespakket in de reeks.

Ben je leerkracht? Dan werk je met dit gratis leermiddel aan specifieke eindtermen van verschillende sleutelcompetenties (zoals duurzaamheid, lichamelijke, geestelijke en mentale gezondheid en burgerschap).

Dit lespakket is tot stand gekomen in samenwerking met het Instituut voor Tropische Geneeskunde, het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken van de Vlaamse overheid en het Belgisch instituut voor gezondheid Sciensano.

De simulator werd ontwikkeld door Tree company, een innovatiebureau dat via online tools mensen wil informeren over en betrekken bij maatschappelijke thema's.

Meest gelezen