BELGA/WAEM

Plannen van Toekomstverbond rond Antwerpse mobiliteit zijn onbetaalbaar, zegt Rekenhof

De plannen voor de mobiliteit in en rond Antwerpen van het zogenoemde Toekomstverbond zijn onbetaalbaar, zegt het Rekenhof. In het verbond staan doelstellingen die de overheid en de actiegroepen zijn overeengekomen, zoals het Haventracé en de overkapping van de ring. "Daarvoor moet tegen 2030 nog minstens 4 tot 5 miljard gezocht worden", zei raadsheer Jan Debucquoy van het Rekenhof in het Vlaams Parlement.

De projecten uit het Toekomstverbond tussen overheid en actiegroepen, dat vijf jaar geleden werd gesloten, zijn door de huidige toestand van de begroting onbetaalbaar. Dat zegt het Rekenhof nadat het zich over de cijfers van de jaarlijkse voortgangsrapportage heeft gebogen. In de doelstellingen van het Toekomstverbond staan de uitvoering van het Haventracé, dat het doorgaand verkeer moet weghouden van de Ring, de overkapping en de modal shift. 

Zonder harde keuzes, zoals zwaar besparen, zal het geld niet gevonden worden

raadsheer Jan Debucquoy van het Rekenhof

"Als Vlaanderen de doelstellingen uit het Toekomstverbond voor Antwerpen wil halen, moet nog minstens 4 tot 5 miljard euro worden gezocht tegen 2030", zei raadsheer Jan Debucquoy van het Rekenhof donderdag in het Vlaams Parlement. "Zonder harde keuzes, zoals zwaar besparen, zal dit geld niet worden gevonden, gelet op de toestand van de Vlaamse financiën en de toekomstige uitgaven." 

De Oosterweelverbinding zelf wordt voornamelijk gefinancierd met leningen die later worden terugbetaald met een tolheffing. De drie projecten van het Toekomstverbond moeten echter worden gefinancierd met middelen uit de begroting. 

Haventracé grootste probleem

Het Haventracé, waarvoor onder meer een grondige update van de Tijsmanstunnel nodig is, is volgens het Rekenhof het grootste probleem. "Vijf jaar na het afsluiten van het Toekomstverbond zitten alle deelprojecten nog steeds in de studiefase", zei Debucquoy. "Er is ook nog geen financiering voorzien in de begroting en er is geen enkele visie waar de middelen in de toekomst zullen worden gevonden. De belofte om dit tracé samen met de hoofdwerken te realiseren, is moeilijk haalbaar. Op die manier blijft het Haventracé een droom."

Stop met beloven als er geen financiering is

raadsheer Jan Debucquoy van het Rekenhof

Voor de leefbaarheidsprojecten, met de overkapping als belangrijkste, werd een speciaal fonds opgericht. Dat wordt gespijsd met de onderbenutte kredieten van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. In het fonds zit echter nog steeds maar 250 miljoen euro, merkte het Rekenhof donderdag op. Er moet nog minstens 750 miljoen extra worden gezocht om de overkapping te realiseren.

Voor de modal shift, tot slot, die de helft van de verplaatsingen door het openbaar vervoer wil laten uitvoeren, is 1 miljard euro nodig. Ook van dat bedrag werd nog maar 20 procent gevonden, berekende het Rekenhof.

"Er wordt ongelofelijk veel energie gestoken in de voorbereiding van projecten zonder dat er zicht is op voldoende middelen", besloot Debucquoy. "Er is zelfs te weinig capaciteit om alle projectvoorbereiding degelijk op te volgen. Men kan niet anders dan het ambitieniveau af te stemmen op de beschikbare middelen. Stop met beloven als er geen financiering is."

Meest gelezen