Lorin Parys verlaat politiek: geloofwaardige liberaal met strafste CV, maar zijn top was bereikt bij N-VA

Lorin Parys wordt straks CEO van de Pro League en dat is toch een verrassende wending voor het Vlaams Parlementslid en de ondervoorzitter van de N-VA. Onze Wetstraatwatcher Johny Vansevenant wikt en weegt de politieke carrière van Parys, die zijn politieke piek al enige tijd geleden bereikt heeft.

Het is een verrassende carrièrewending: de ondervoorzitter van N-VA Lorin Parys wordt CEO van de Pro League, van de nationale voetbalcompetitie. Na allerlei schandalen in het voetbal is er daar heel wat werk aan de winkel. 

Vraag blijft: waarom vertrekt een ondervoorzitter van de N-VA naar de voetbalwereld? Parys was niet alleen een vertrouweling van N-VA-voorzitter Bart De Wever, maar ook het gezicht van het zorgbeleid waar N-VA voor staat. En hoe groot is het verlies voor de N-VA?

Woordvoerder met strafste CV

Ik leerde Lorin Parys kennen als woordvoerder van Vlaams VLD-minister Patricia Ceyssens die bevoegd was voor Economie en Buitenlandse Handel. Hij was woordvoerder in 2003 en 2004. In gesprekken kwam hij over als briljant én bedachtzaam. Hij was de woordvoerder met het strafste CV die ik ooit leerde kennen.

Hij had rechten gestudeerd, maar niet alleen aan Belgische universiteiten, maar ook in de Stellenbosch-universiteit in Zuid-Afrika en de New York University of Law. In New York was hij zelfs enkele jaren advocaat. Hij had er bij Vlerick bovendien nog een Master of Business Administration bovenop gedaan. Hij is dus niet lang woordvoerder gebleven. Hij werd meteen algemeen directeur van Flanders District of Creativity, een overheidsdienst die creatieve ondernemers ondersteunt. 

Op een zijspoor bij Open VLD

Intussen probeerde Parys zelf een politieke carrière bij Open VLD uit de grond te stampen. Op de Kamerlijst in 2010 stond de Leuvenaar Parys op de tweede plaats, maar raakte niet verkozen. De ambitieuze Parys kwam politiek op een zijspoor bij de Vlaamse liberalen. Intussen werd Parys wel volop actief in de zakenwereld, als het gezicht en de topman van het toen geplande winkelcentrum Uplace in Machelen. Een project van Bart Verhaeghe, de sterke man van Club Brugge. 

Bij de parlementsverkiezingen van 2014 was N-VA op haar hoogtepunt. De partij haalde de ontevreden liberaal Parys binnen voor de Vlaamse verkiezingen in Vlaams-Brabant. Hij werd nu wel meteen verkozen en legde zich in het Vlaams Parlement toe op Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen.

In 2014 publiceerde hij ook het boek "De vergeetput", over kinderen in de bijzondere jeugdzorg. Van hem raakte ook bekend dat hij samen met zijn echtgenoot pleegouder is van twee kinderen en dat het koppel ook een adoptiekind heeft. 

Atypisch centrumprofiel

Parys werd zo het gezicht van het zorgbeleid waar N-VA voor staat. Daarmee had hij meteen een atypisch profiel, een centrumprofiel. Hij gaf N-VA een nieuw imago. N-VA was tot dan de partij die vooral dicht bij de ondernemers stond. "Voka is mijn baas", grapte N-VA-voorzitter De Wever. N-VA was tot dan de partij van de indexsprong, van lagere sociale lasten, van de verlaging van de vennootschapsbelasting.

Parys was bezig met zorg, met mensen die het moeilijk hebben. Hij deed dat in een bedachtzame en rustige stijl. Parys is allesbehalve een roeptoeter, al is hij sociaaleconomisch niet bang om te zeggen waar het voor hem op staat. Ondanks zijn zorgimago heeft hij ook nog altijd zijn staat van dienst als zakenman en blijft hij duidelijk een liberaal.

Voor N-VA is het wel een profiel waarmee ze kunnen uitpakken in de progressieve studentenstad Leuven. Hij is kandidaat-burgemeester in 2018, maar hij haalde het niet tegen de socialist Ridouani.

Nog in 2018 werd Lorin Parys ondervoorzitter van N-VA. De partij beseft dat ze centrumfiguren nodig heeft zoals hij en Valerie Van Peel. Als N-VA breed wil gaan als volkspartij – als een soort gespierde, nieuwe CVP (red.: de voorloper van CD&V) – zijn profielen zoals hij onmisbaar.

Dat Parys daarvoor draagvlak had, bewijst het feit dat hij bij zijn herverkiezing als ondervoorzitter de rechtsere Theo Francken kon verslaan. De verkiezing tot ondervoorzitter op zich was al een hele prestatie voor iemand die geen stamboek-Vlaams-nationalist is. Tot nader order hebben die altijd een voetje voor bij N-VA. 

Geloofwaardige liberaal

Parys bracht nog een andere troef mee. Hij komt uit Open VLD. En als voormalig zakenman is hij ook een geloofwaardige liberaal. Bart De Wever heeft aan Vlaams Belang heel wat stemmen verloren. Hij moet het stemmenpotentieel van N-VA aanvullen met centrumkiezers. Hij kijkt in de eerste plaats naar Open VLD.

Het mantra van de N-VA-voorzitter is dan ook: "De top van Open VLD bestaat uit ongeloofwaardige liberalen. Ze bewijzen dat door in Vivaldi te stappen." De Wever stelt Open VLD voor als slaaf van de groenen en de socialisten en de partij die ervoor gezorgd heeft dat er geen Vlaamse meerderheid is voor de federale regering. De Wever kon met Parys uitpakken met een volgens hem geloofwaardige liberaal als ondervoorzitter.

Het huilen staat me nader dan het lachen
N-VA-voorzitter Bart De Wever na het vertrek van Parys

We horen dat De Wever dit weekend drie uur samengezeten heeft met Lorin Parys. Ongetwijfeld heeft De Wever hem op andere gedachten proberen te brengen. Ook andere kopstukken zochten tevergeefs contact met Parys om hem over te halen.

Dit is hoe dan ook een klap voor De Wever, terwijl hij vrijdag nog goed nieuws kreeg via de peiling van HLN/VTM/LeSoir/RTL. Daar was N-VA opnieuw de grootste in Vlaanderen en niet langer Vlaams Belang zoals dat het voorbije anderhalf jaar was. Nu is het vertrek van Parys ronduit slecht nieuws. 

Vertrek bitter voor De Wever

Parys was duidelijk ook een vertrouweling van Bart De Wever. Toen de N-VA-voorzitter een federale regering probeerde te vormen met de PS was Lorin Parys daar niet alleen nauw bij betrokken. Hij was ook de feitelijke woordvoerder van Bart De Wever. Ik heb zelf kunnen ondervinden als journalist hoe goed hij geïnformeerd was.

Dit was het bewijs dat Bart De Wever een grenzeloos vertrouwen had in zijn ‘ondervoorzitter’. Die verliest hij nu. Iemand die ook perfect de gevoeligheden kende bij Open VLD. Het is voor De Wever bitter dat hij Lorin Parys kwijt is. Op het partijbureau vanmorgen zei Bart De Wever letterlijk: "Het huilen staat me nader dan het lachen."

Er staat binnen N-VA niet direct iemand klaar met het liberale profiel van Parys. Voor het sociale profiel staat er wél iemand klaar. De verbaal erg sterke Valerie Van Peel, die ook ondervoorzitter is, kan die gevoeligheid voor zorg perfect verwoorden. Ze werkte tijdens de vorige regeerperiode zelfs al wetsvoorstellen uit met de toenmalige voorzitter van de SP.A John Crombez. Een nadeel voor Van Peel: ze zit niet in het Vlaams Parlement, waar zorg als bevoegdheid zit. Er viel daar ook nog te oogsten voor N-VA. Nu Wouter Beke het zo moeilijk heeft als minister op Welzijn, had N-VA een geloofwaardige specialist klaar staan: Lorin Parys.

Top bereikt bij N-VA?

Vraag is: maakte Lorin Parys kans om ooit minister te worden bij N-VA? De Leuvenaar Parys komt op in de kleine kieskring Vlaams-Brabant. Daar heeft hij concurrentie van Ben Weyts op het Vlaamse niveau. Weyts is een stamboek-Vlaams-nationalist als voormalig woordvoerder van VU-voorzitter Geert Bourgeois. Hij staat sterk als onderwijsminister en ziet voor zichzelf zeker een ministerpost in de volgende Vlaamse regering. De kans is klein dat Vlaams-Brabant twee Vlaamse ministers kan leveren.

Uitwijken naar de Kamer heeft weinig zin. Daar zit Theo Francken uit Lubbeek. Die is ook incontournable als federaal minister bij regeringsdeelname van N-VA in 2024. Dus om ooit minister te worden, hoefde Parys niet te blijven bij de N-VA. Verder dan N-VA-ondervoorzitter en parlementslid zou hij niet geraken. De ambitieuze Parys had zijn top bereikt bij N-VA.

De vraag kwam van niemand minder dan Wouter Vandenhaute van Anderlecht

Als er dan een bod komt om weer in de veel beter betaalde zakenwereld actief te worden, dan is het wellicht weer gaan kriebelen bij Parys. We horen dat de vraag kwam van niemand minder dan Wouter Vandenhaute. De Pro League zat al sinds midden januari zonder CEO.

Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute en Club-manager Vincent Mannaert hadden het tijdelijke mandaat gekregen om de Pro League tot eind juni te leiden. Hun taak was onder meer op zoek gaan naar een nieuwe CEO. Ze kwamen dus uit bij Lorin Parys.

En ook dat is geen toeval. Als zakenman werkte Parys jarenlang onder de vleugels van Bart Verhaeghe, topman van Club Brugge. Jarenlang was Parys het gezicht van Uplace in Vilvoorde, ook een project van diezelfde Bart Verhaeghe. Ook was Parys in 2011 en 2012 financieel topman bij Club Brugge. 

Het "offer he couldn’t refuse" kwam voor Parys blijkbaar op het juiste moment, want we horen dat hij "persoonlijk toe was aan iets nieuws". Hem wachten bij het Belgische voetbal de nodige uitdagingen. Er zijn de schandalen rond graaicultuur en er is de federale overheid die meer sociale bijdragen eist van de voetbalclubs. De politieke contacten van Parys zullen zeker hun nut bewijzen… 

Meest gelezen