Vrouwengevangenis Berkendael wordt omgebouwd tot detentiehuis

De vrouwengevangenis van Berkendael wordt binnenkort omgebouwd tot een detentiehuis, waar kortgestrafte veroordeelden hun straf zullen kunnen uitzitten. De beslissing komt er in het kader van de verhuis van de gedetineerden naar de gloednieuwe gevangenis in Haren. 

In oktober zal de populatie van de gevangenissen van Berkendael, Vorst en Sint-Gillis worden ondergebracht in Haren. "De nieuwe gevangenis biedt plaats aan 1.190 gedetineerden”, zegt Edward Landtsheere, woordvoerder van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). "Om het nijpende plaatstekort in het gevangeniswezen op te vangen, wordt onder meer de gevangenis van Sint-Gillis nog tot 2024 opengehouden met tweehonderd plaatsen. De vrouwengevangenis van Berkendael krijgt een nieuwe invulling en transformeert tot een detentiehuis. Dit is in samenspraak met de staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Mathieu Michel beslist. Dat zijn lager beveiligde maar wel gesloten instellingen met een capaciteit tussen de twintig en zestig personen, waar mensen een korte gevangenisstraf van maximaal drie jaar uitzitten. Veroordeelden voor terrorismefeiten of zedendelinquenten komen niet in aanmerking.”

Wie zich opnieuw misdraagt, wordt opnieuw naar een klassieke gevangenis verwezen

Edward Landtsheere, woordvoerder van minister van Justitie

Bewoners van een detentiehuis worden beschouwd als gedetineerden met een laag veiligheidsrisico. Ze krijgen huishoudelijke taken opgelegd en worden ondersteund bij het zoeken naar opleidingen, cursussen, werk of gemeenschapsdienst. Ook de re-integratie in de maatschappij krijgt volop aandacht en daarvoor wordt er onder andere samengewerkt met het OCMW. “Praktijkonderzoeken in Scandinavië, waar kleinschalige detentieprojecten al langer gangbaar zijn, tonen aan dat de detentiehuizen de recidivekans fors doen verminderen”, gaat Landtsheere verder. “Wie zich opnieuw misdraagt, wordt opnieuw naar een klassieke gevangenis verwezen.”

Verbouwing wordt eerste project van bewoners

Om de vrouwengevangenis van Berkendael om te vormen tot detentiehuis, zal het gebouw de nodige aanpassingen moeten ondergaan. Zo zal bijvoorbeeld de tralies tussen de afdelingen en de leefruimte worden verwijderd. “Een deel van de werkzaamheden zal in samenspraak en met behulp van de bewoners van het detentiehuis gebeuren”, klinkt het bij het kabinet-Justitie. "Dat zal hun eerste gezamenlijke project worden. De site van Berkendael is geschikt als detentiehuis aangezien er veel ruimte is voor activiteiten en ontplooiing. De infrastructuur laat toe een opener regime te voeren. De controle op wie binnen en buiten gaat, blijft uiteraard wel strikt opgevolgd. Er zal plaats zijn voor zestig bewoners en er worden vijftig mensen tewerkgesteld onder wie directie, administratie, maatschappelijk assistenten, psychologen, medisch personeel, bewakingsassistenten en detentiebegeleiders.”

De totale kostprijs wordt geraamd op 1 miljoen euro. “De gevangenis van Berkendael transformeren naar detentiehuis is de perfecte illustratie van het vermogen van de Regie der Gebouwen om Justitie een sneller, menselijker en efficiënter handelingsvermogen te geven”, zegt federaal staatssecretaris Mathieu Michel (MR). “Met dit project voert de regering haar wil uit om meer korte straffen uit te laten zitten en recidive te verminderen.” 

Dat laatste benadrukt ook minister van justitie Vincent Van Quickenborne bij de voorstelling van het project. “Om kort op de bal te spelen en first-offenders niet uit te laten groeien tot beroepscriminelen, gaan we ook alle korte straffen uitvoeren. Detentiehuizen bieden perspectief en zijn daar de ideale omgeving voor. We moeten gedetineerden tonen dat we in hen blijven geloven en iedereen van waarde kan zijn voor de maatschappij. Daarom is die lokale verankering zo belangrijk. De aanpak met detentiehuizen verlaagt fors de kans op recidive. Zo moet op lange termijn de druk op onze gevangenissen en de overbevolking afnemen.” 

Meest gelezen