Recordaantal vacatures, maar de Belgische werknemer blijft honkvast: "Grootste groep wil blijven waar ze is"

Belgische werknemers veranderen traditioneel niet snel van werk, en ook de coronapandemie heeft daar geen verandering in gebracht. Dat blijkt uit een studie van uitzendbureau Randstad. "Het is merkwaardig dat mensen wel zien dat er op dit moment meer mogelijkheden zijn, maar dat de grootste groep werknemers toch wil blijven waar ze is", stelt Jan Denys van Randstad.

Bedrijven in ons land doen het momenteel goed en het aantal vacatures swingt de pan uit. Dat zorgt ervoor dat werknemers een groter vertrouwen hebben om een andere job te vinden, zowel intern als extern, dat blijkt uit een bevraging van Randstad bij 3.016 werknemers. Net niet de helft (48 procent) van de respondenten is van mening dat ze gemakkelijk intern een nieuwe job kunnen vinden. 59 procent denkt ook extern gemakkelijk een andere job te kunnen vinden. 

Bij de vorige bevraging, in 2014, lagen die scores ruim 10 procent lager. "Mensen weten dat er veel meer vacatures zijn en dat straalt af op hun zelfvertrouwen. Ze zien vacatures, zowel binnen het eigen bedrijf als extern, waar ze eventueel een kans maken, dus het vertrouwen dat ze van job zouden kunnen veranderen stijgt", verklaart Denys die evolutie.

In België veranderen werknemers gemiddeld minder van werk dan in andere vergelijkbare landen
Jan Denys, woordvoerder en arbeidsmarktdeskundige bij Randstad

Deze positieve ontwikkeling betekent echter niet dat werknemers er nu meer aan denken om hun bedrijf of organisatie te verlaten. De Belgische werknemer blijft enorm honkvast. 

Weinig beweging op de arbeidsmarkt

Bijna 3 op de 4 bevraagden geven aan dat ze de intentie hebben om de rest van hun loopbaan bij de huidige werkgever te blijven. Die groep is ongeveer even groot als bij de vorige bevraging in 2014.

"In België veranderen werknemers gemiddeld minder van werk dan in andere vergelijkbare landen", zegt Denys. Dat heeft onder meer te maken met onze anciënniteitsregeling. Wie langer in een bepaald bedrijf werkt, wordt daar vaak ook beter voor verloond. "Ook de opzegtermijnen worden bij ons langer, naarmate je langer dezelfde job behoudt", gaat Denys verder. "Die factoren verhogen de drempel om van werk te veranderen."

Indien we iets dieper in de cijfers duiken, zien we een iets genuanceerder beeld. De groep die er absoluut zeker van is dat ze bij de huidige werkgever wil blijven, krimpt naar 57 procent. De groep die uitdrukkelijk wil vertrekken is goed voor 6 procent van de werknemers. 

Daartussen zit een belangrijke groep (37  procent) die nu niet actief op zoek is, maar eventueel wel openstaat voor een verandering. Het gaat om werknemers die passief afwachten, maar ook om werknemers die denken in de toekomst meer actief op zoek te zullen gaan naar een nieuwe job. "Deze mensen bevinden zich in een grijze zone en het zal van hen afhangen of onze arbeidsmarkt nog in beweging zal komen", stelt Denys.

Werknemers maken weinig gebruik van loopbaanadvies

Een belangrijke nieuwe vraag in dit onderzoek slaat op het gebruik van loopbaanadvies of - begeleiding. Nauwelijks een op de vijf van alle werknemers heeft, naar eigen zeggen, ooit beroep gedaan op deze dienstverlening. Bij werknemers met een masterdiploma en kaderleden ligt dat iets hoger (respectievelijk 27 en 28 procent) maar gaat het nog steeds om een duidelijke minderheid. 

"Dat wil zeggen dat vier op de vijf werknemers geen beroep doet op loopbaanadvies", stelt Denys. "Als we dan vragen naar de reden waarom, geeft de helft aan dat het hen gewoon niet interesseert en zegt ongeveer een op de vier dat ze het niet kennen. Het wordt dus duidelijk nog niet als normaal beschouwd op de Belgische arbeidsmarkt."

Extern loopbaanadvies leidt vaker tot het verlaten van de onderneming (22 procent bij extern advies, 14 procent bij intern advies). Intern advies leidt dan weer meer tot het intern veranderen van functie (35 procent bij intern advies, 21 procent bij extern advies).

Extern advies geeft dus evenveel kans om intern als om extern te veranderen van werk. Bij intern advies slaat de balans sterk door in het voordeel van intern veranderen. 

Meest gelezen