ArcoClaim wil gerechtelijke bemiddelaar: "Kan tot resultaat leiden in zeer complexe dossiers" 

De vzw ArcoClaim, een belangenorganisatie van Arco-coöperanten, start een procedure voor de Brusselse rechtbank van eerste aanleg om de aanstelling van een gerechtelijk bemiddelaar te bekomen. Meer dan tien jaar na de ondergang van Arco in 2011 hoopt de organisatie zo op een minnelijke schikking in de zaak. "Het is nooit te vroeg of te laat voor mediatie. Ook in de zaak Fortis is er na acht à negen jaar een bemiddelaar aangesteld en dat is toen succesvol gebleken", zegt voorzitter Ab Flipse.

ArcoClaim zoekt een oplossing voor het geschil rond Arco met de bank Belfius, de Belgische staat en Beweging.net. Volgens de vzw, die 15.000 van de 800.000 gedupeerden vertegenwoordigt, voorziet de wet sinds een aantal jaren de mogelijkheid om tijdens een lopende procedure een bemiddelaar of mediator door de rechtbank te laten aanstellen. 

"Het is nooit te vroeg of te laat voor mediatie. Ook in de zaak Fortis is er na acht à negen jaar een bemiddelaar aangesteld en dat is toen succesvol gebleken. Het is goed als een dossier een zekere maturiteit heeft", zegt Geert Lenssens, advocaat van ArcoClaim.

Waarover ging die Arco-zaak ook alweer? Bekijk hier de samenvatting van Steven Rombaut:

Videospeler inladen...

Wat is er intussen gebeurd?

  • Eerst werd door de toenmalige regering-Leterme een regeling uitgewerkt waardoor de inleg van de Arco-coöperanten, gemiddeld zo'n 2.000 euro per coöperant, vergoed zou worden. Die regeling werd echter door de Europese Commissie en het Europees Hof van Justitie afgeschoten, want het zou gaan om onwettige staatssteun. 
  • De regering-Michel bedacht een plan B om de coöperanten alsnog te vergoeden. Dat geld zou samengebracht worden door Beweging.net, door de bank Belfius (de opvolger van Dexia) en de overheid, maar dat plan was gekoppeld aan de beursgang van Belfius en die is er tot nog toe niet gekomen.
  • In het regeerakkoord van de huidige regering-De Croo staat er niets over Arco.
  • In november 2021 heeft de ondernemingsrechtbank in Brussel de vordering van ruim 2.100 Arco-coöperanten die hun geld terugvroegen, afgewezen omdat de coöperanten geen individuele dossiers indienden.

Geert Lenssens, de advocaat van ArcoClaim, legt in "De Ochtend" uit waarom de vzw een onafhankelijke bemiddelaar wil laten aanstellen:

"Deze gerechtelijke bemiddelaar beschikt over een aantal uitzonderlijke instrumenten die afwijken van de klassieke procedure", legt Ab Flipse, de voorzitter van ArcoClaim, uit. "De bemiddelaar is in principe een door de rechter aangestelde neutrale persoon die met gesofisticeerde technieken en een volledig wettelijk gegarandeerde geheimhouding partijen kan helpen om een minnelijke oplossing te vinden. De bemiddelaar is geen rechter of arbiter en heeft geen beslissingsmacht", zegt Flipse.

De rechtspraktijk heeft uitgewezen dat de inschakeling van bemiddelaars zelfs in zeer complexe dossiers tot opmerkelijke resultaten kan leiden

Ab Flipse, voorzitter van ArcoClaim

"De rechtspraktijk heeft uitgewezen dat de inschakeling van bemiddelaars zelfs in zeer complexe dossiers tot opmerkelijke resultaten kan leiden", reageert Flipse hoopvol. Volgens ArcoClaim kan een rechter bemiddeling verplichten, zelfs als niet alle partijen daarmee akkoord gaan. "De aanstelling van een bemiddelaar door de rechter kan een gamechanger worden in een dossier dat uitmunt in maatschappelijke gevoeligheid, maatschappelijke impact en complexiteit", zegt de vzw in haar persbericht. 

Precies door de maatschappelijke en politieke impact van de zaak vreest ArcoClaim dat er in België geen geschikte bemiddelaars gevonden zullen worden. Daarom stelt de vzw voor om een Nederlandse bemiddelaar te kiezen. ArcoClaim wijst er nog op dat voor de Arco-coöperanten en hun erfgenamen die tot nu geen stappen hebben ondernomen, nog tijd hebben tot 6 maart 2023. Daarna treedt de onherroepelijke verjaring in, precies vijf jaar na de vernietiging van de waarborgregeling door de Raad van State. Vzw ArcoClaim heeft ook aangekondigd dat de inschrijvingen bij hen op 31 juli 2022 stopgezet zullen worden.

Meest gelezen