Burgemeesters Marc Van de Vijver van Beveren en Dimitri Van Laere van Kruibeke (midden)

Vlaanderen krijgt er een nieuwe fusiegemeente bij: Beveren en Kruibeke starten traject

De Oost-Vlaamse gemeenten Beveren en Kruibeke starten een fusietraject op. Dat hebben beide gemeenten bekendgemaakt. Vanaf 1 januari 2025 willen ze samen een nieuwe gemeente vormen. "Beveren-Kruibeke heeft het potentieel om de op één na grootste gemeente van Vlaanderen te worden", beargumenteren de burgemeesters.

Wat enkele jaren geleden nog onbespreekbaar was, is nu een feit: Beveren en Kruibeke starten samen een fusietraject. Beide gemeenten liggen in Oost-Vlaanderen en tellen respectievelijk 49.000 en 16.000 inwoners. Vanaf 1 januari 2025 willen ze samen één gemeente vormen.

Nieuwe sterke gemeente

Een fusie is voor zowel Beveren als Kruibeke belangrijk om zich als nieuwe sterke gemeente te kunnen positioneren tussen omliggende steden als Antwerpen en Sint-Niklaas. De intentieverklaring waartoe beide gemeenten zich verbinden moet voor dat idee voldoende draagvlak creëren.

“De uitdagingen die op de Vlaamse steden en gemeenten afkomen, zijn enorm", zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) van Beveren. "Niet alleen de financiële draagkracht vormt een uitdaging, de toenemende digitalisering met de daaraan verbonden kosten en het personeelsbeleid zijn dat evengoed. En dan houden we nog geen rekening met de eigen, lokale uitdagingen. Die verzuchtingen zorgen er voor dat het voor kleinere gemeenten moeilijk wordt om het hoofd boven water te houden."

Voor kleinere gemeenten is het moeilijk om het hoofd boven water te houden

Marc Van de Vijver - burgemeester Beveren

Dat beaamt burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) van Kruibeke. “Vanuit Kruibeke hebben we er ook nooit een geheim van gemaakt dat we een verregaande samenwerking met een andere gemeente wilden aangaan. Met de gesprekken die Beveren en Kruibeke nu voeren, realiseren we één van de zaken die we zelf hebben ingeschreven in ons bestuursakkoord voor deze legislatuur.”

Schuldafbouw van 32 miljoen euro

Het fusieverhaal is natuurlijk niet nieuw in Vlaanderen. Met een gedeeltelijke schuldovername probeert de Vlaamse Overheid steden en gemeenten te overtuigen van een vrijwillige fusie. Beveren en Kruibeke kunnen zo samen rekenen op een schuldafbouw van 32 miljoen euro. 

Maar samenwerken kost ook geld. Daarom legden Kruibeke en Beveren nu al vast dat de gemeentebelasting de komende legislatuur de huidige 5 procent van Beveren niet mag overschrijden. Dat is goed nieuws voor de inwoners van Kruibeke waar de gemeentebelasting momenteel nog 8 procent bedraagt.

Voordeel voor Kruibeke, nadeel voor Beveren?

In een Kruibeeks café zijn de reacties op het nieuws gemengd, maar als het gaat over de financiële toestand van Kruibeke ziet deze vrouw wel het voordeel: "Als ze de gemeentebelastingen van Beveren hier gaan toepassen, dan is dat voor Kruibeke een goede zaak. Maar als ze het omgekeerd gaan doen, dan is dat voor Beveren een slechte zaak."

Videospeler inladen...

Deze Kruibekenaar vindt het allemaal best oké: "Beveren heeft veel meer te bieden dan Kruibeke. En ik vind de burgemeester van Beveren een heel goede. Maar wat onze burgemeester Dimitri Van Laere daarvan vindt, dat zal nog de moeilijkheid zijn denk ik."

Beveren is een rijke gemeente en zal Kruibeke financieel moeten helpen

Een Beveraar

De reacties van de inwoners in Beveren zijn gelijkaardig: de ene denkt dat het geen verschil zal uitmaken en sommigen vinden dat iedereen welkom is. Maar deze man vindt het geen goed idee: "Dat is dom van Beveren. Beveren is een rijke gemeente en Kruibeke heeft het financieel minder goed. Beveren zal moeten bijdragen."

Andere opties

En hoe zit het dan met Zwijndrecht? Want die optie was er ook in het verleden, legt Marc Van de Vijver, burgemeester van Beveren uit: "Een eventuele fusie met Zwijndrecht is afgesprongen en dat heeft te maken met de regiovorming. De Vlaamse regering is van mening dat Zwijndrecht bij Antwerpen hoort."

Maar ook daar is nog verdeeldheid over, legt de burgemeester uit: "Er is, als het decreet wordt gestemd in het parlement, een amendement ingediend waardoor Zwijndrecht toch bij Oost-Vlaanderen kan gevoegd worden. Het is aan Zwijndrecht zelf om te bepalen wat ze willen, er is daar nog veel verdeeldheid voel ik."

Aanpassing gemeentebelasting

Maar de plannen voor de fusie met Beveren ziet burgemeester Dimitri Van Laere van Kruibeke alleszins helemaal zitten, maar hij voelt dat hij de inwoners nog wat mee moet krijgen: "We staan nog maar aan de start van het traject en we gaan de bevolking er nog genoeg bij betrekken. Er is nog heel wat werk voor de boeg." Maar dat voordeel van de lagere gemeentebelasting in Kruibeke begint wel stilletjes aan door te dringen, zegt hij nog.

Als ik geen burgemeester meer kan zijn, dan is dat maar zo
Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA), Kruibeke

Het feit dat hij, omdat hij de burgemeester is van de kleinere gemeente van de twee, misschien géén burgemeester meer zal zijn, schrikt hem niet af: "Dat is niet lastig. Ik wil het beste voor mijn gemeente. Als blijkt dat ik er de volgende keer niet bij ben, dan is dat maar zo." En of er een nieuwe naam komt, dat ligt allemaal nog open, zegt hij nog. Ook burgemeester Van de Vijver is van dezelfde mening: "Maar als iemand met een suggestie afkomt waar iedereen van achterovervalt, des te beter."

Transparantie

Beide besturen benadrukken dat ze de intentie hebben om heel open en transparant te communiceren over de fusieplannen. De gemeenten hielden eerder vandaag gemeenteraadscommissies om de plannen toe te lichten. Inwoners van Beveren en Kruibeke mogen vanaf morgen een brochure in de bus verwachten waarin de fusieplannen uit de doeken worden gedaan.

De burgemeesters beloven bovendien om in de meeste deelgemeenten hoorzittingen te organiseren waarbij er met de burgers van gedachten zal worden gewisseld.

Beveren–Kruibeke heeft het potentieel om de op één na grootste gemeente van Vlaanderen te worden

Burgemeesters Marc Van de Vijver en Dimitri Van Laere

Verder verloop

De gemeenten hebben een politieke stuurgroep opgericht, bestaande uit de burgemeesters en een schepen van elke gemeente, en een politieke werkgroep met raadsleden uit beide gemeenten. Tot slot worden een coördinerend algemeen en financieel directeur aangesteld en wordt bekeken of er een transitiemanager moet komen. "Beveren-Kruibeke heeft het potentieel om de op één na grootste gemeente van Vlaanderen te worden", besluiten de burgemeesters.

Meest gelezen