Btw op fietsen wordt toch niet verlaagd, budget naar fietsvergoedingen?

De btw op fietsen wordt dan toch niet verlaagd naar 6 procent. Dat staat vandaag in het Staatsblad. Nochtans was een wetsvoorstel van de PS daartoe - bijna dag op dag - drie jaar geleden goedgekeurd door het parlement. De geplande btw-verlaging wordt geschrapt wegens “de budgettaire context”. De regering wil het gereserveerde budget van 80 miljoen euro nu gebruiken om het fietsen te promoten, onder andere door de fietsvergoedingen voor woon-werkverkeer te indexeren en mogelijk zelfs te verplichten. Voor die fietsvergoedingen trekt de regering in totaal 240 miljoen uit.

“Fietsen worden goedkoper doordat de btw daalt van 21 naar 6 procent”, schreven we hier in april 2019, naar aanleiding van een unanieme stemming in het federaal parlement. 

We vermeldden er toen voor de volledigheid bij dat de btw-verlaging niet voor morgen zou zijn, omdat het wetsvoorstel nog naar de regering en naar Europa moest, waar de btw-uitzondering eind vorig jaar werd goedgekeurd door het Europees Parlement.

Vorige maand werd het voorstel nog eens aangehaald door Groen, als tegengewicht voor de hoge brandstofprijzen, maar uiteindelijk werd uitstel afstel: bij de begrotingscontrole besliste de federale regering vorige week om de btw-verlaging op fietsen te schrappen. Die beslissing wordt vandaag geformaliseerd door de publicatie van een Koninklijk Besluit in het Staatsblad. 

“Gezien de budgettaire context heeft de regering beslist om, in het kader van een globale heroverweging van de budgettaire prioriteiten, de tarifaire gunstregeling van 6 procent voor de fietsen, elektrische fietsen en speed pedelecs (...) op te heffen", staat te lezen in het kb. 

Geen garantie voor lagere prijzen

Guy Crab van de fietssectorfederatie Traxio Velo heeft al lucht gekregen van de beslissing en kan er begrip voor opbrengen, ook al omdat hij ook nadelen ziet in een btw-verlaging voor fietsen.

“Als de btw verlaagd zou worden, zouden fabrikanten hun prijzen verhogen”, en de btw-verlaging dus teniet doen, merkt Crab op. Fietsfabrikanten voeren in verschillende landen namelijk vaak dezelfde prijzen. En als in België de btw verlaagd zou worden, is dat dus geen garantie dat de prijs in de winkel ook verlaagt.

Wies Callens van de Fietsersbond noemt het "een spijtige zaak". "We gingen er vanuit dat fietsen niet langer als een luxeproduct beschouwd zouden worden. Dat het budget nu naar fietsvergoedingen zou gaan, is een goede zaak, maar het had een en-en-verhaal moeten zijn. Er kan blijkbaar wel een accijnsverlaging zijn voor olieproducten, maar geen btw-verlaging voor duurzame vervoersmiddelen." 

Budget naar fietsvergoedingen

Terwijl de beloofde btw-verlaging wordt geschrapt, wordt het budget dat ervoor voorzien was - 80 miljoen euro - niet geschrapt; het zal worden gebruikt om het fietsgebruik voor woon-werkverplaatsingen te promoten. 

Concreet stelt de regering de niet-belastbare fietsvergoeding volgend jaar te indexeren en de fietsvergoeding te veralgemenen, want nu heeft de werkgever nog de keuze om een fietsvergoeding te geven. Het zijn de sociale partners die daarover in mei hun ei moeten leggen.

In totaal trekt de federale regering 240 miljoen euro uit om woon-werkverkeer met de fiets te promoten, over een periode van 3 jaar.

Meest gelezen