Radio 2

Privébedrijf installeert 12 trajectcontroles in Bilzen, maar stad blijft baas over weginrichting

 In Bilzen worden op dit moment camera's geplaatst om in 12 straten trajectcontroles te kunnen uitvoeren. Bilzen is een van de zes Vlaamse gemeenten die daarvoor gaan samenwerken met privébedrijf TaaS. Maar burgemeester Bruno Steegen benadrukt dat het stadsbestuur zelf bepaalt waar de controles gebeuren en of er in die straten verkeersremmers blijven liggen of worden geplaatst.

Door de samenwerkingsovereenkomst beheert TaaS het cameranetwerk en int het ook de boetes. Die samenwerking is niet onbesproken. Zo vernietigde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) onlangs het contract van de gemeente Bonheiden met TaaS omdat het privé-bedrijf kon eisen dat bepaalde verkeersingrepen zouden verdwijnen. In Bilzen is dat niet mogelijk zegt burgemeester Bruno Steegen (Beter Bilzen).  "We kiezen voor een privé-bedrijf omdat het gaat om een investering van ongeveer 1,2 miljoen, een uitgave die wij nu als stad niet moeten doen, en we staan ook niet in voor het onderhoud of herstellingen. Wij lopen daardoor ook geen enkel risico. In ruil mag het bedrijf een deel van de boetes houden, een ander deel wordt doorgestort aan de stad. Maar het gaat niet om inkomsten vergaren, het gaat om de snelheid afremmen en de verkeersveiligheid verhogen."

Communicatiecampagne

De burgemeester schat dat het hele systeem pas tegen juni operationeel zal zijn. Tegen die tijd wordt ook nog een hele communicatiecampagne gehouden zodat de bevolking weet in welke 12 straten de trajectcontroles gebeuren. "Ik vind trajectcontroles ook eerlijker dan het klassieke flitsen omdat de snelheid wordt gemeten over ongeveer 400 meter en de mensen zullen ook duidelijk weten waar het is. Iemand die één keer gepakt is, zal dat dan wel onthouden", zegt Bruno Steegen.

Wij bepalen zelf hoe een straat met trajectcontroles wordt ingericht en als de controle verplaatst wordt

Burgemeester Bruno Steegen, Bilzen

Om te bepalen in welke straten de trajectcontroles gebeuren, had het stadsbestuur van Bilzen eerst luisteravonden gehouden bij de bevolking. En het zijn vooral voor de verbindingstraten tussen de deelgemeenten van waar de vraag naar snelheidscontroles kwam. "Je kunt daar ook drempels of zo leggen, maar dan ga je iedereen ambeteren, ook mensen die zich aan de snelheidslimiet houden, hebben daar last van." De burgemeester beklemtoont dat Bilzen zelf blijft bepalen hoe de weg wordt ingericht en  bijvoorbeeld na een jaar de trajectcontrole naar een andere straat wordt verplaatst. Het privébedrijf heeft bij ons geen enkele inspraak in de manier waarbij wij de straten inrichten, er zijn nu een tweetal straten met versperringen, die zullen behouden blijven ook na de ingebruikname van de trajectcontrole", verduidelijkt burgemeester Steegen.

Er zijn nu tellingen bezig in de betrokken straten over het aantal voertuigen en hun snelheid in de betrokken straten. En na zes maanden trajectcontroles wordt dan het resultaat vergeleken en geëvalueerd. In Limburg is ook Lanaken van plan om met private trajectcontroles te werken.

Meest gelezen