Banner van Natuurpunt, ontworpen door Krista Rosvelds

"Gooi geen urineflessen meer in de berm": Natuurpunt Waasland vraagt aandacht van truckchauffeurs

Een opvallende campagne van Natuurpunt in het gebied van de Waaslandhaven: grote banners met daarop "No more piss bottles", ofwel "Geen pisflessen meer". De actie is bedoeld voor vrachtwagenchauffeurs, want die kunnen niet overal naar het toilet en laten soms flessen met urine achter of doen hun gevoeg in de bosjes. Volgens Transport en Logistiek Vlaanderen is er dringend nood aan meer parkeerplaatsen en faciliteiten voor de chauffeurs.

Zwerfvuil blijft een groot probleem in de Waaslandhaven. En het gaat niet alleen om voedselresten en lege verpakkingen, maar ook om menselijke uitwerpselen. "We begrijpen dat vrachtwagenchauffeurs soms weinig sanitaire voorzieningen hebben en dat ze creatief moeten zijn, maar gooi alsjeblieft geen met urine gevulde flessen in de berm", vraagt Johan Baetens van Natuurpunt Waasland. De natuurvereniging zette een campagne op poten, samen met Port of Antwerp en de Maatschappij Linkerscheldeoever.

Die flessen met urine zijn voor ons uiterst onaangenaam om op te ruimen, maar ook schadelijk voor de schapen

Johan Baetens van Natuurpunt Waasland

Banners

De campagne bestaat uit 2 verschillende banners, beide ontworpen door Krista Rosvelds. Op de ene banner zie je schapen die de flessen met urine teruggooien naar een wegrijdende vrachtwagen. Op de andere staat een meute schapen die protesteert tegen het zwerfvuil. "Want die pisflessen zijn niet alleen uiterst onaangenaam om op te ruimen voor ons, ze zijn ook schadelijk voor de schapen die daar staan te grazen", verklaart Baetens.

Natuurpunt verwacht niet dat de actie het probleem zal verhelpen, maar hoopt dat het de truckchauffeurs wel aanzet tot nadenken. "Die chauffeurs blijven daar vaak overnachten en hebben maar weinig faciliteiten, dus we begrijpen de reflex ergens wel. Maar we hopen dat ze met de campagne toch 2 keer gaan nadenken voordat ze hun fles in de berm gooien", besluit Baetens. De banners zijn dan ook heel bewust in het Engels gemaakt, zodat ook buitenlandse truckers de boodschap meekrijgen.

Te weinig faciliteiten

Vrachtwagenchauffeurs die hun gevoeg in de natuur doen en zwerfvuil achterlaten, is een probleem dat zich ook voordoet op andere plaatsen dan in de Waaslandhaven. En de problematiek vloeit voort uit een ander probleem: te weinig parkeerplaatsen en te weinig faciliteiten.  "Er zijn in Europa meer dan 100.000 plaatsen tekort voor vrachtwagenchauffeurs. En er zijn ook veel te weinig sanitaire voorzieningen", stelt Lode Verkinderen van Transport en Logistiek Vlaanderen."

"In het beste geval vindt de vrachtwagenchauffeur een parkeerplek aan een tankstation en kan hij daar naar het toilet. Dat kost hen misschien 70 cent, maar het is wel de beste optie", gaat Verkinderen verder. "Het wordt een stuk moeilijker als de chauffeur op een andere snelwegparking staat. Heel veel parkeerplaatsen hebben gewoon geen enkel toilet. Of er staat er wel een, maar die wordt te weinig gepoetst."  

Je kan niet verwachten van een truckchauffeur dat hij 5 kilometer wandelt naar het dichtstbijzijnde toilet

Lode Verkinderen van Transport en Logistiek Vlaanderen

Het is niet mogelijk voor een vrachtwagenchauffeur om elke pauze te houden aan een plaats met de nodige voorzieningen. "Ze moeten rekening houden met de verplichte rusttijden en staan elke dag in totaal makkelijk 10 uur stil", duidt Verkinderen. "Je kan natuurlijk niet verwachten dat ze hun plas urenlang ophouden of dat ze 5 kilometer gaan wandelen naar het dichtstbijzijnde toilet. Dus dan lonkt de natuur, en dat kan je hen niet kwalijk nemen."

Vrachtwagens in de Waaslandhaven. Ongeveer om de 200 meter staat er een toiletkabine.

Meer parkeerplaatsen

Transport en Logistiek Vlaanderen is ervan overtuigd dat het aantal parkeerplaatsen - met een voldoende aan comfort - dringend moet opgevoerd worden. Verkinderen: "Dat is wel duidelijk. En langs onze Vlaamse wegen is dat uiteraard de bevoegdheid van de Vlaamse Overheid."

Wat de problematiek specifiek in de Waaslandhaven betreft, is er beterschap op komst. "Het havenbedrijf maakt werk van een bijkomende vrachtwagenparking. Hopelijk komt die er snel, is die heel groot en heeft die voldoende toiletten die goed onderhouden worden", besluit Verkinderen.

Meest gelezen