Basisscholen voor buitengewoon onderwijs in het Waasland en Gent gebruiken voor het eerst digitaal inschrijvingssysteem

Lagere scholen voor buitengewoon onderwijs in Lokeren, Zele, Sint-Niklaas en Beveren en ook Gent, werken voortaan met een inschrijvingssysteem via de computer. Dat digitale inschrijvingssysteem moet vermijden dat ouders hun kind in verschillende scholen inschrijven om zeker te zijn van een plek, want dat geeft een vertekend beeld van het aantal beschikbare plaatsen.

"In heel de regio zijn er al langer digitale inschrijvingen voor andere scholen", legt Gilles Thys van het Lokaal Overlegplatform (LOP) uit. "Wat nu nieuw is, is dat we dat doen voor het buitengewoon onderwijs. De scholen voor het buitengewoon onderwijs zitten snel vol, wat maakt dat ouders vaak van de ene school naar de andere moeten en geen overzicht hebben van wat waar voorhanden is aan vrije plaatsen." Gilles Thys merkt op dat er daardoor niet meer vrije plaatsen bijkomen, maar dat het wel overzichtelijker wordt voor de ouders. Het digitale systeem is al opgestart, ouders kunnen hun gemeente opgeven en een voorkeur van school. 

Gent sluit aan bij systeem uit Waasland

Gent sluit zich aan bij dat digitale inschrijvingssysteem van het Waasland . Dat is logisch vindt Thijs want, "bij gebrek aan vrije plaatsen in het Waasland worden ouders soms gedwongen om een plaats in Gent te zoeken. Als ouders snel op de hoogte zijn van waar er vrije plaatsen zijn, dan kunnen ze daar sneller op inspelen en moeten ze niet blind gaan zoeken naar een plek." Ook Jean-Pierre Verhaeghe van Het Lokaal Overlegplatform Gent is voorstander. "Voor bepaalde types buitengewoon basisonderwijs is er een capaciteitsdruk. Ouders konden soms niet de school van hun voorkeur krijgen en schreven in op verschillende plaatsen. Zo was het niet duidelijk welk kind waar op een lijst stond. Met een digitale procedure vermijd je dat." 

Verre afstanden blijven

Het gebeurt dat kinderen vanuit het Waasland naar Gentse scholen komen, omdat bepaalde types van buitengewoon onderwijs alleen daar aangeboden worden. Dat heeft tot gevolg dat kinderen soms verre afstanden moeten afleggen om naar school te gaan. Met het digitale inschrijvingssysteem zal dat niet veranderen. Jean-Pierre Verhaeghe legt uit dat kinderen voor een inschrijving geordend worden op woonafstand tot de school, wie dichtbij woont krijgt de voorkeur. Maar voor bepaalde types buitengewoon onderwijs moeten kinderen die veraf wonen ook een kans krijgen, als dat type school niet in hun buurt beschikbaar is. Dat kan tot gevolg hebben dat leerlingen verre afstanden moeten afleggen.

 

Meest gelezen