EDUbox Boost: Democratie en staatsstructuur

De federale overheid wil haar burgers aanzetten om actief na te denken over de toekomst van ons land. Met de EDUbox Boost Democratie en staatsstructuur leren jongeren bij over hoe België in elkaar zit en zetten ze in groep hun tanden in enkele politieke uitdagingen.

De federale overheid lanceert in het voorjaar van 2022 het platform Een land voor de toekomst, waarmee ze de mensen op een interactieve manier wil informeren over onze democratie. Dit past binnen haar doelstelling om burgers meer te laten nadenken over en inspraak te geven in de politieke werking van ons land. 

De EDUbox Boost Democratie en staatsstructuur gebruikt dit platform als basis om jongeren enkele politieke uitdagingen voor te schotelen. Wat is de rol van de burger? Hoe organiseren we ons land? En hoe organiseren we de verkiezingen?

Deze EDUbox Boost is een kant-en-klaar lespakket dat jongeren enerzijds informeert over onze democratie en staatsstructuur en hen er anderzijds toe aanzet om actief over de toekomst van België na te denken. Naast stukjes theorie bevat de EDUbox Boost tal van voorbeelden en oefeningen.

Aanvullend is er ook een digitaal luik met audiovisueel materiaal, waarin onder meer de bevoegde ministers Annelies Verlinden en David Clarinval het belang van burgerparticipatie toelichten. VRT NWS-journalist Ivan De Vadder gaat dan weer in gesprek met politicologen Jean-Benoit Pilet (ULB), Patricia Popelier (Universiteit Antwerpen) en Dave Sinardet (VUB).

Hoe kan je deze EDUbox Boost gebruiken?

Ga naar de catalogus op de website van EDUbox om de EDUbox Boost Democratie en staatsstructuur te gebruiken. Hij is beschikbaar als:

De EDUbox Boost Democratie en staatsstructuur is ook beschikbaar in het Frans en Duits, zodat hij kan worden ingezet in de verschillende taalvakken. Ook de video's zijn beschikbaar met Franse en Duitse ondertiteling. 

Bekijk hieronder enkele voorbeeldfiches uit de EDUbox Boost (en lees daaronder verder):

Wat is EDUbox Boost?

EDUbox is een educatief concept van VRT om jongeren te laten kennismaken met één bepaald maatschappelijk thema. Elke EDUbox informeert, inspireert en stimuleert om zelf met het onderwerp aan de slag te gaan. Voor elke EDUbox werken we samen met sterke inhoudelijke partners.

EDUbox Boost draait die aanpak om: een bestaande website of tool is de basis, waarrond EDUbox dan een educatieve laag legt, inclusief opdrachten en videoreportages. Op die manier stimuleert (of "boost") EDUbox het thema op maat van jongeren uit het secundair onderwijs.

Ook deze kant-en-klare lespakketten zijn voorzien voor gebruik in de klas. Leerlingen of studenten werken in kleine groepjes met fiches, in de vorm van een fysieke doos of een interactieve website. Deze fiches bevatten een stukje theorie, praktijkoefeningen en opdrachten. Ze zijn ook gekoppeld aan een digitaal luik met audiovisueel materiaal.

Bijkomende info

Je vindt de handleiding voor leerkachten voor deze EDUbox ook terug op het Medium-kanaal van EDUbox.

De EDUbox Boost Democratie en staatsstructuur is tot stand gekomen door een samenwerking van VRT met de ministers Verlinden en Clarinval van de federale regering. Aan het platform 'Een land voor de toekomst' werkten naast de onderzoeksbureaus Indi Ville, Levuur en Tree company ook de Universiteit van Antwerpen, de Vrije Universiteit Brussel en de Université Libre de Bruxelles mee.

Blijf op de hoogte

Een overzicht van alle bestaande EDUboxen vind je hier. Je kan op die plek ook alle verschenen EDUboxen bestellen of downloaden. Voor meer informatie kan je ons mailen op edubox@vrtnws.be

Wil je weten wanneer nieuwe EDUboxen verschijnen of op de hoogte blijven over toekomstige uitgaven? Schrijf je dan zeker in op de nieuwsbrief Onderwijs.

Meest gelezen