Deur van de Belgische ambassade in Moskou. Foto: NVO.

Rusland wijst 27 Belgische en Nederlandse diplomaten uit als weerwraak voor eerdere uitzettingen van Russen

Rusland gaat 12 Belgen en 15 Nederlanders het land uitzetten. Het gaat om diplomaten en medewerkers van de ambassades in Moskou en een consulaat in Sint-Petersburg. Met de maatregel neemt Moskou weerwraak op de twee landen omdat die enkele weken geleden Russische diplomaten en "veiligheidsagenten" hadden uitgewezen. Dat maakt deel uit van een stroom van wederzijdse uitwijzingen van diplomaten tussen het Westen en Rusland.

Enkele weken geleden hadden België en Nederland tientallen medewerkers van de Russische ambassade en consulaten het bevel gegeven om te vertrekken. 

In ons geval ging het om 21 Russische diplomaten van de ambassade in Brussel en het consulaat in Antwerpen. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) hielden die Russen "een gevaar in voor onze veiligheid" en kwam de uitzetting er op vraag van de Staatsveiligheid. De Russen zouden geaccrediteerd geweest zijn als "diplomaten", maar zouden zich in feite bezig gehouden hebben met spionage. 

Rond dezelfde tijd heeft ook Nederland 17 Russische diplomaten de wacht aangezegd en ook hier zou dat het gevolg geweest zijn van een waarschuwing van de inlichtingendiensten. In beide gevallen kregen de Russen twee weken de tijd om het land te verlaten.

Het "regent" uitzettingen tussen oost en west

Nu slaat Rusland dus terug, zoals verwacht overigens. Zo moeten nu 12 Belgische en 15 Nederlandse medewerkers van de ambassades in Moskou en een consulaat in Sint-Petersburg Rusland verlaten en dat uiterlijk over twee weken. Niet toevallig dezelfde uitzettingsperiode als wij hebben opgelegd.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) is niet onder de indruk. Volgens hem "toont dit aan dat Rusland volledig geïsoleerd staat en de rug naar de wereld heeft gekeerd". Hij ziet niet meteen een verband tussen onze beslissing eerder om Russen uit te wijzen. "Dat waren geen diplomaten, maar die waren met andere dingen bezig, spionage", aldus de premier die benadrukt dat onze mensen in Moskou "puur diplomatiek werk deden". 

Dat wil niet zeggen dat de diplomatieke en consulaire contacten tussen België en Nederland enerzijds en Rusland anderzijds stilvallen. De gebruikelijke kanalen blijven open en er is nog altijd voldoende personeel aanwezig om de ambassades en consulaten te laten functioneren.

Buitenlandse Zaken "betreurt Russische beslissing"'

In een mededeling van Buitenlandse Zaken "betreurt België het besluit van Rusland om 12 personeelsleden van de Belgische ambassade in Moskou het land uit te zetten. Dit besluit is volstrekt ongerechtvaardigd en ongegrond, aangezien deze personeelsleden hun functie uitoefenen met volledige inachtneming van hun diplomatieke accreditatie en van het Verdrag van Wenen inzake diplomatieke relaties.

Het op 19 april meegedeelde besluit van de Russische autoriteiten vermindert de diplomatieke vertegenwoordiging van ons land in Rusland (2/3 van het ambassadepersoneel), onze operationele capaciteiten en draagt bij tot de versterking van het internationale diplomatieke isolement van Rusland."

Sinds de Russische invasie in Oekraïne is er overigens een resem van uitwijzingen van diplomaten aan de gang tussen westerse landen en Rusland. Onlangs was dat ook het geval met de Baltische staten en Bulgarije. In veel gevallen gaat het om symbolische stappen en weerwraak, maar in een aantal gevallen zal het wel degelijk gaan om mensen die inderdaad onder het mom van diplomatie spionageactiviteiten ontplooien.

Meest gelezen