Gedetineerden leggen zelf tuin aan in gevangenis van Hasselt: met speeltuigen voor kinderen die op bezoek komen

In de gevangenis van Hasselt zijn de gedetineerden een tuin aan het aanleggen. Daarin komen ook enkele speeltuigen, zodat de gevangenen daar samen met hun kinderen kunnen spelen als die op bezoek komen. De tuin is betaald met de opbrengst van de arbeid in de gevangenis. Het gaat om een idee van minister van Justitie Van Quickenborne (Open VLD) voor alle gevangenissen in ons land. 

Het idee achter het project van minister van Justitie Van Quickenborne is  dat een combinatie van werk en ontspanning in de gevangenis een succesvolle terugkeer van gedetineerden naar de maatschappij mogelijk moet maken. In Hasselt wordt er daarom momenteel een tuin aangelegd, door de gevangenen zelf. Die zal later ook door de gedetineerden zelf onderhouden worden. 

De gedetineerden hebben het project ook zelf gekozen en uitgewerkt

Paul Dauwe, directeur gevangenis Hasselt

"We hebben samen met studenten "Groenbeheer" van hogeschool PXL een bevraging gedaan bij de gedetineerden over welk project ze precies wilden", vertelt Paul Dauwe, directeur van de Hasseltse gevangenis. "Een stagiair heeft dan samen met een aantal gedetineerden een heel ontwerp gemaakt. Nu zijn we met de aanleg bezig, ook samen met gedetineerden. Daar kruipt toch wel wat werk in. Er moet gespit en geplant worden. Er moeten speeltuigen geplaatst. Het zal dus nog even duren voor het klaar is, maar we hopen de tuin toch op 1 juni te kunnen openen."

Therapeutische hulp voor verslaafde gevangenen

In de gevangenis van Hasselt is er nog een tweede project dat kadert in het plan van minister Van Quickenborne. Het gaat om een welzijnsproject in de afdeling met zwaarverslaafde gedetineerden. Met geld dat de gevangenisarbeid opbrengt, wordt therapeutische hulp betaald voor die gevangenen. 

Honderdtal gelijkaardige projecten in heel het land

"99% van de gedetineerden komt ooit vrij", zegt minister Van Quickenborne. "Een celstraf moet recidive voorkomen en van gedetineerden betere mensen maken. Eigenwaarde herstellen en hen doen beseffen dat ze van waarde zijn, is onontbeerlijk om te slagen in een succesvolle re-integratie in de maatschappij."

In alle gevangenissen in ons land lopen momenteel zo'n 100 gelijkaardige projecten zoals in Hasselt, betaald met gevangenisarbeid en opgezet en uitgewerkt door de gedetineerden zelf. 

Meest gelezen