Foto: Natuurpunt

Heel zeldzame bijensoort die nest maakt in lege slakkenhuisjes ontdekt in Hoegaarden

In het natuurgebied Rosdel, bij Hoegaarden, is een unieke bijensoort opgedoken. Het gaat om de tweekleurige Slakkenhuisbij. Deze soort is heel zeldzaam in Vlaanderen. 

"De tweekleurige Slakkenhuisbij is een wilde bijensoort die haar nestjes maakt in lege slakkenhuisjes", vertelt Jef Verhoeven van Natuurpunt.  "In ons land zijn er drie soorten slakkenhuisbijen, en deze soort komt vooral voor in Wallonië en zelden of nooit in Vlaanderen.  De laatste keer dat de tweekleurige Slakkenhuisbij is waargenomen, dateert al van de jaren vijftig en dat was in het zuiden van het Brussels gewest.  Maar in Vlaanderen is het de eerste keer dat deze soort opduikt", zegt Jef Verhoeven nog.

Kalkrijke gebieden

"Het vrouwtje heeft een zwart lijf en een vuurrood achterlichaam en de achterpoten zijn oranje. De bij met de witte goudkleurige haartjes is het mannetje", zegt Jef Verhoeven nog. "De bij voelt zich het best in kalkgraslanden en in Hoegaarden zijn er een aantal holle wegen die enorm kalkrijk zijn.  Die regio is dan ook de perfecte biotoop voor deze Slakkenhuisbij. Natuurpunt is de voorbije 15 jaar die locaties gaan beheren en dat heeft onder andere bijgedragen tot deze ontdekking.  Het is ook flinke opsteker voor de 'Wilde bijenploeg' van Natuurpunt en dat geeft dan ook fantastisch gevoel",  besluit Jef Verhoeven van Natuurpunt.

Meest gelezen