Roken op perrons van de NMBS is vanaf 2023 verboden

Vanaf 2023 mag niet meer worden gerookt op de perrons van de NMBS. De Kamercommissie Mobiliteit heeft daarvoor een wetsvoorstel van Groen en Ecolo goedgekeurd. De N-VA en Vlaams Belang onthielden zich en de PVDA stemde tegen. De tekst moet nog het fiat krijgen van de voltallige Kamer.

Sinds 2004 geldt een rookverbod op de treinen, maar roken is vandaag nog steeds toegelaten op onoverdekte of halfoverdekte perrons. Met het wetsvoorstel willen de indieners de voorbeeldfunctie versterken. Bovendien moet het elke verwarring wegnemen. Vandaag weten reizigers soms niet waar wel en waar niet gerookt mag worden in stations, in gangen of op perrons.

De NMBS heeft dagelijks 900.000 pendelaars, het is belangrijk om een voorbeeldfunctie voor hen te zijn.

Kim Buyst, initiatiefneemster

Voor initiatiefnemers Kim Buyst (Groen) en Nicolas Parent (Ecolo) heeft deze maatregel in de eerste plaats betrekking op de volksgezondheid: het vermijden van passief roken op drukke perrons en het preventief optreden. "Zien roken doet roken, en dat is ook zo bij jongeren", legde ex-roker Buyst uit. "De NMBS heeft dagelijks 900.000 pendelaars, het is belangrijk om een voorbeeldfunctie te zijn voor hen." Er is ook de milieuproblematiek: de sigarettenpeuken zijn vervuilend. 

NMBS staat achter beslissing

De NMBS ondersteunt de beslissing. "Wij zijn er al langer voorstander van. Het is goed voor de reizigers en de medewerkers en het zal de stations netter maken. En vooral belangrijk: het gaat de situatie alleen maar verduidelijken",zegt Dimitri Temmerman van NMBS. De vervoersmaatschappij gaat de komende maanden een concreet plan uitwerken en wil daar de reiziger bij betrekken. "Een eerdere bevraging toonde al dat 7 op 10 reizigers achter de nieuwe regel staat."

De maatregel zou pas begin 2023 ingaan. Dat moet de NMBS de tijd geven de reizigers in te lichten over de redenen en voordelen van deze maatregel op het gebied van volksgezondheid, maar ook op milieugebied. De tekst kwam tot stand in samenwerking met  Kom Op Tegen Kanker en Stichting Tegen Kanker.

Verschuiving van probleem?

De oppositie steunde de maatregel niet. Volgens Tomas Roggeman (N-VA), Frank Troosters (Vlaams Belang) en Maria Vindevoghel (PVDA) zal de maatregel het probleem verschuiven, omdat rokers dan elders zullen samentroepen om nog snel een sigaret op te steken, bijvoorbeeld aan de ingang van het station. Jef Van den Bergh (CD&V) weerlegde dat argument. Hij verwees naar een proefproject in Mechelen waar een rookzone is voorzien, weg van de ingang. 

Een ander tegenargument slaat op de handhaving en de vrees voor agressie die bij het personeel zou leven, maar dat ziet Buyst anders. "Een verduidelijking van de regels zal het net makkelijker maken voor het personeel. Zo kunnen ze duidelijk uitleggen wat de regels zijn en bestaat er minder twijfel bij de reizigers."

Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet reageert tevreden op de goedkeuring van het voorstel van zijn groene collega's. "Stations moeten net en aangenaam zijn. Door de perrons van stations vanaf 2023 rookvrij te maken, gelden hier dezelfde regels als in andere openbare ruimtes. Deze wetsaanpassing is dus goed nieuws voor het comfort en de gezondheid van de reizigers, die hiervoor al langer vragende partij zijn", aldus Gilkinet.

Meest gelezen