Stad Leuven

Nieuw mobiliteitsplan Kessel-Lo moet sluipverkeer drastisch verminderen en meer ruimte geven aan voetgangers en fietsers

Het stadsbestuur van Leuven heeft zijn mobiliteitsplannen voor deelgemeente Kessel-Lo voorgesteld. Door enkele knippen in te voeren en straten een andere rijrichting te geven, wil de stad het sluipverkeer er drastisch doen dalen. Voor voetgangers en fietsers wordt er meer ruimte gecreëerd. 

"Kessel-Lo is op dit moment al een erg aangename plek om te wonen en te leven", stelt schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen). "Maar er rijdt ook nog veel verkeer door straten waar het eigenlijk niet moet zijn. Die voertuigen willen we richting grotere ontsluitingswegen leiden, zodat woonstraten gevrijwaard blijven van het sluipverkeer."

Woonstraten autoluw

Woonstraten worden in het nieuwe plan zo veel mogelijk autoluw gemaakt. Zo komt er een harde knip aan de Wilselsesteenweg, waardoor het gebied rond de Domeinstraat minder verkeer moet slikken. Ook in de buurt van de Diestesteenweg en het provinciedomein is er veel sluipverkeer. Daarom worden er aan het begin van de Wipstraat en halverwege de Béosierlaan ook knips ingesteld: wagens worden richting de Diestsesteenweg geleid. Enkele andere straten worden daarvoor eenrichtingsstraten of veranderen van rijrichting. Aan het Michottepark worden drie wegen doodlopend. Zo wordt het niet meer mogelijk om via die wegen van de Koning Albertlaan rechtstreeks naar de Platte Lostraat te rijden, en wordt het sluipverkeer op de Platte Lostraat richting de Tiensesteenweg afgeleid. De Koning Albertlaan wordt in de toekomst heraangelegd met gescheiden fietspaden.

Fietsers en voetgangers centraal

Niet enkel aan de Koning Albertlaan wordt het fietsnetwerk uitgebreid, over heel Kessel-Lo komt er een uitbreiding en verbetering van het voetgangers- en fietsnetwerk. Op korte termijn past de stad de voorrangsregeling op de hoofdroutes voor fietsers aan. Bij oversteken waar fietsers momenteel voorrang moeten verlenen, wordt de fietsroute de voorrangsweg. Zo krijgen fietsers op het Locomotievenpad voorrang op het verkeer in de Werkhuizenstraat. Ook voorziet de stad op de drukkere routes met gemengd verkeer suggestiestroken, gescheiden fietspaden of fietsstraten.

Wandelen en fietsen zal aantrekkelijker gemaakt worden, en moet zo een alternatief zijn voor de wagen

David Dessers, schepen van mobiliteit Leuven (Groen)

"Met de uitbreiding en verbetering van het voetgangers- en fietsnetwerk en verschillende ingrepen om sluipverkeer te weren uit woonstraten willen we ervoor zorgen dat het veiliger wordt om je te voet of met de fiets te verplaatsen. We hopen zo nog meer mensen te overtuigen om te kiezen voor verplaatsingen te voet of met de fiets. Op die manier wordt wandelen en fietsen een aantrekkelijk alternatief voor de wagen en worden de straten in Kessel-Lo rustiger en aangenamer", aldus schepen Dessers.

Blauwe zone uitgebreid

Op plaatsen waar de parkeerdruk hoog is, breidt de stad de blauwe zone uit. Op die manier ontmoedigt het stadsbestuur parkeren in woonstraten voor langdurige parkeerders zoals studenten, werknemers en pendelaars en zijn de parkeerplaatsen op straat beschikbaar voor de bewoners. In een blauwe zone kun je maximaal twee uur parkeren met een parkeerschijf. Bewoners kunnen er parkeren met een bewonerskaart. 

Stad Leuven

De plannen worden eind april tijdens een infomarkt in Hal 5 voorgesteld aan de inwoners van Kessel-Lo. Op de raadscommissie van 12 mei kunnen gemeenteraadsleden een eerste keer hun zegje doen, 27 juni wordt het voorgelegd aan de voltallige gemeenteraad. De uitvoering is voorzien voor het najaar van 2022.

Kritiek op mobilteitsplan

De nieuwe plannen roepen intussen vragen op bij buurtbewoners en oppositie. Het Overleg Buurtcomités Kessel-Lo juicht de inzet voor voetgangers en fietsers toe, maar vindt de aangekondigde maatregelen in de strijd tegen het sluipverkeer onvoldoende. "Helaas zijn er een aantal beruchte sluiproutes waarvoor we voorlopig nog geen ingreep gevonden hebben in de tekst die de Stad nu bekend maakt. Voor zover we nu zien, zullen automobilisten uit het Hageland ook in de toekomst kunnen doorrijden tot in het hart van onze woonwijken om daar op zoek te gaan naar nieuwe sluiproutes", klinkt het in een persbericht. "Dit plan zal ons helpen onze verplaatsingen een beetje duurzamer te maken maar de resolute stap naar kwaliteitsvolle woonstraten voor alle Kesselaars zit er op het eerste zicht niet in."

Gaan inwoners van Kessel-Lo überhaupt nog zelf vlot aan hun woning geraken? 

Zeger Debyser, fractievoorzitter van N-VA in Leuven

Ook oppositiepartij N-VA stelt zich vragen bij het nieuwe plan. "De lusten en de lasten zijn in dit plan niet evenwichtig verdeeld", zegt Zeger Debyser, fractievoorzitter van N-VA in Leuven. "Het lijkt er sterk op dat sommige straten, zoals de Jozef Wautersstraat en de Werkhuizenstraat, de spreekwoordelijke rekening betalen voor het verkeersluw maken van andere straten. Wij vragen ons ook af of de inwoners van Kessel-Lo zélf met hun wagen überhaupt nog wel vlot genoeg aan hun woning geraken, als je ziet waar er allemaal een knip wordt gezet."

Meest gelezen