Aangetaste naaldbomen door de letterzetter-schorskever

Gemengd klimaatadaptief bos moet ravage van de letterzetter-schorskever herstellen

In het Waasland zien we de laatste jaren massaal naaldhoutbossen afsterven. Droogteperiodes door de klimaatverandering maken de bossen kwetsbaar waardoor de letterzetter-schorskever vrij spel krijgt en volledige bossen laat verdwijnen. Het project klimaatadaptief grensbos probeert de aangetaste naaldbossen te revitaliseren.

In de Vlaams-Nederlandse grensregio werd de afgelopen twee jaar onderzoek gevoerd naar hoe men de door klimaatverandering en parasieten bedreigde bossen sterker kan maken. Vooral naaldbossen kreunen de laatste jaren onder de aantasting van onder andere de schorskever, waardoor volledige bossen dreigen te verdwijnen.


Op drie proefpercelen in Stekene, Hulst en Damme wordt een ziek bos omgevormd door EGTS Linieland, Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord, Bosgroep Houtland en de Stichting het Zeeuwse Landschap.
De opgedane ervaringen moeten leiden tot nieuwe aanbevelingen voor duurzamer bosbeheer in de toekomst.

Kloempen en kwartiermakers

Bij de bosomvorming in Stekene koos Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord voor kloempen, dat zijn bomen in dicht plantverband, samen met kwartiermakers, en dat zijn bomensoorten die snel groeien op zure grond.

Maar met het oog op de aanhoudende klimaatverandering werden er naast inheemse soorten zoals de winter- en zomereik ook enkele uitheemse soorten aangeplant om te zien of die het bosecosysteem kunnen versterken. “Het gaat om naaldbomen zoals zeeden, Corsicaanse den en Nordmanzilverspar, en loofbomen als de tulpenboom, elsbes en bitternoot”, zegt bosbeheerder Simon Brandt van Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord.

Simon Brandt legt uit hoe het project gerealiseerd wordt

We planten ook uitheemse boomsoorten, naaldbomen zoals zeeden, Corsicaanse den en Nordmanzilverspar, en loofbomen als de tulpenboom, elsbes en bitternoot

Bosbeheerder Simon Brandt

“Wij vertegenwoordigen privé-eigenaars die een bos hebben en wij helpen hen om dat bos op een goede duurzame manier te beheren”, vertelt coördinator Sylvie Mussche van Bosgroep. “Dit project is een testcase en wij kunnen dit betalen voor de eigenaars met middelen van het Euregio Scheldemond-fonds. We hebben drie testsites en per locatie is er een budget voorzien van 7.500 euro voor de planten en de uit te voeren werken, en daarnaast is er nog budget voor de studie van natuur- en bosonderzoek.”

Kloempen, zijn dicht bij elkaar aangeplante bomen

 

In 2021 werden door Bosgroep Oost-Vlaanderen 164.500 bomen geplant, goed voor 88 ha, hebben zij 7.465 ha bos in beheer, deden zij 500 bosbezoeken met advies aan de eigenaars en verkochten zij 9.286 kubieke meter hout, goed voor een opbrengst van 325.200 euro.

De komende jaren blijft Bosgroep het dossier verder opvlogen

 

Meest gelezen