Joost Caen bij één van zijn Topstukken
Radio 2

Unieke tentoonstelling in Roeselare over historische glasramen: "Exemplaren die nog nooit aan het publiek getoond zijn" 

Vanavond start In Vitris: een unieke tentoonstelling in Roeselare rond glasramen uit de Nederlanden sinds de 14de eeuw. Voor de eerste keer worden historische topstukken van het oude kunstambacht samengebracht in dezelfde ruimte. In Vitris put uit de verzameling van professor Emeritus Joost Caen( 63) uit Roeselare, een autoriteit op het vlak van glasramen. 

“Het wordt een tentoonstelling met nationale weerklank, want zo’n opzet rond de geschiedenis van de glasramen kent zijn weerga niet”, zegt historicus Johan Strobbe. “In de middeleeuwen was een glasraam het kostbaarste kunstbezit, later met de godsdienstoorlogen zijn heel wat ramen gesneuveld in kerken en kloosters tijdens de beeldenstorm die in onze Lage Landen woedde.” De tentoonstelling komt er dankzij Joost Caen, oud-leerling van het Klein Seminarie en tot voor kort professor aan de Universiteit van Antwerpen rond de restauratie en conservatietechnieken van glasramen. De bezoekers van In Vitris krijgen een idee van het belang en de evolutie van de glasraamkunst in de Nederlanden.

Glasramen waren vroeger het hoogst denkbare luxeproduct, meer nog dan wandtapijten en schilderijen

Joost Caen

Unieke verzameling in uniek kader

In Vitris is opgebouwd in de Augustijnenkerk die een paar jaar geleden werd gerestaureerd. “Een beter kader kan ik me niet indenken voor deze tentoonstelling”, zegt Joost Caen die zijn hele leven heeft gewijd aan het kunstambacht. “Nooit eerder werd een volledige tentoonstelling gewijd aan de glasraamkunst uit de Nederlanden. Een onderschat onderdeel van onze "beaux arts", want in het verleden werden glasramen, meer nog dan de schilderijen, wandtapijten en retabels, als hoogste luxeproduct beschouwd. De glasramen uit de Nederlanden zitten in de collecties van de beroemdste musea van de wereld. Pendanten en topstukken zijn straks in het Klein Seminarie van Roeselare te bewonderen. Nooit eerder werd een kunsttentoonstelling van dit formaat georganiseerd.”

Radio 2

Vlaamse Topstukken

De kunstvorm overleefde de woelige periode van de Tachtigjarige oorlog, waar heel veel materiaal verloren is gegaan. In de 19de eeuw verschenen ze meer en meer als pronkstuk in burgerwoningen. Joost Caen (63) bouwde doorheen de jaren een prachtige verzameling uit met stukken uit de vroege middeleeuwen tot het eigen werk van de glaskunstenaar. “De verzameling overlapt alle stijlen van de gotiek tot de abstracte kunst. We spreken over échte Vlaamse topstukken, erkend door de Vlaamse overheid en die eigenlijk het land niet meer uit mogen”, zegt Caen. 

De tentoonstelling met historische stukken en eigen werk wordt vanavond plechtig geopend. Voor het publiek loopt In Vitris van 24 april tot en met 29 mei in de Augustijnenkerk in de Zuidstraat in Roeselare. 

Meest gelezen