Stad Halle

Studie toont nood aan van ecoduct in Hallerbos: “275 diersoorten, maar wel verspreid aan beide kanten van Ring”

Er is wel degelijk nood aan een ecoduct in het Hallerbos. Dat blijkt alleszins uit een grootschalig ecologisch onderzoek waarbij de dieren in het bos het afgelopen jaar bestudeerd werden. Er werden maar liefst 275 verschillende diersoorten waargenomen, maar wel verspreid over de oostelijke en westelijke kant van de Brusselse Ring. Een ecoduct kan beide delen van het Hallerbos opnieuw met elkaar verbinden.

Het Hallerbos is vooral bekend voor zijn wilde hyacinten. Het bos is met zijn 622 hectare één van de grootste in Vlaanderen. Het is gelegen ten zuiden van Brussel en net op de grens van Vlaanderen en Wallonië. Al sinds de jaren ’70 doorsnijdt de drukke Brusselse Ring (R0) het bekende bos en is zo een barrière voor verschillende diersoorten. En dat er veel diersoorten zijn in het Hallerbos, blijkt uit een onderzoek van studiebureau Corridor, in opdracht van het Vlaams Departement Omgeving. 

“Er werden vorig jaar maar liefst 275 verschillende diersoorten gevonden in het Hallerbos, waaronder de vos, bunzing, wezel, bosmuis en eekhoorn. Ook de ree, de hazelworm en de vleermuis worden aangetroffen, soorten die al heel lang in Vlaanderen voorkomen maar het erg moeilijk hebben in onze sterk versnipperde regio”, zegt Steven Vanonckelen, projectleider van het onderzoek.

Ecoduct is welkom

Een ecoduct in het Hallerbos over de Brusselse Ring is volgens de studie dan ook meer dan welkom. Bovendien toont de studie aan dat er verschillen zijn in het aantal diersoorten dat aan beide zijden van de Ring waargenomen wordt. De ree bijvoorbeeld werd tijdens het onderzoek 1221 keer waargenomen, meestal aan het oostelijk deel van de R0. Ten westen van de R0 werd slechts een beperkt aantal reeën waargenomen.

“Kort gezegd is er te weinig uitwisseling tussen de dieren door de aanwezigheid van de Ring en het ecoraster (speciale omheining die dieren naar een oversteekplaats loodst nvdr)”, verduidelijkt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). “Dit onderzoek pleit dus voor de bouw van een ecoduct in het Hallerbos. In combinatie met het bestaande ecoraster, kan zo’n groene verbinding ervoor zorgen dat dieren veilig de weg kunnen oversteken.” De bouw van een ecoduct in het Hallerbos wordt momenteel voorbereid. 

Meest gelezen